Affiliateavtal för Körkortssidan.se

1. Parter

Detta avtal ingås mellan Körkortssidan.se, org.nr [556834-7404], nedan kallad “Företaget”, och den fysiska eller juridiska person som registrerar sig som affiliatepartner, nedan kallad “Affiliate”.

2. Affiliateprogram

Affiliate godkänner att marknadsföra Körkortssidan.se och dess tjänster genom att använda sig av unika länkar. För varje ny kund som Affiliate genererar till Företaget genom dessa länkar, och som resulterar i ett avslutat köp, erhåller Affiliate en provision på 100 kr.

3. Spårning och Provision

a. Företaget använder cookies för att spåra potentiella kunder som refereras av Affiliate. Cookiens giltighetstid är 30 dagar från det att en potentiell kund klickar på den unika affiliatelänken.

b. Om flera affiliates refererar samma kund, tilldelas provisionen till den affiliate vars länk senast använts av kunden före köpet.

4. Utbetalning

Utbetalning av provision kan ske på olika sätt:

 • Du kana använda intjänad provision till tjänster hos korkortssidan.se samt hos Gabriels Trafikskola AB.
 • Du kan fakturera summan till oss företag eller privatperson. Är du privatperson kan du använda Frilans finans för att enkelt fakturera oss som privatperson.

  Fakturera till: oscar@korkortssidan.se.

  Gabriels Trafikskola AB
  Orgnr: 556834-7404
  Riddarplatsen 2
  177 30 Järfälla

  Märk fakturan: intjänad provesion.

5. Återköp

Ingen provision utbetalas för köp som genomförs av kunder som tidigare köpt tjänster från Företaget, även om detta sker via en affiliate-länk.

6. Affiliateförpliktelser

Affiliate åtar sig att:

 • Använda etiska och lagliga metoder för att marknadsföra Företaget och dess tjänster.
 • Inte framställa Företaget eller dess tjänster på ett vilseledande eller negativt sätt.
 • Följa gällande lagar och förordningar samt alla uppdateringar av detta avtal.
 • Man får ej köpa annonser på exempelvis Google för att dela länken.

7. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal träder i kraft när ni skapar ett konto hos oss eller väljer att dela din unika länk till andra.

8. Ändringar i avtalet

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i detta avtal. Ändringar meddelas skriftligen till Affiliate 30 dagar före ikraftträdandet.

9. Tvister

Tvister som uppstår till följd av detta avtal ska lösas genom förhandling mellan parterna. Om enighet inte kan uppnås, ska tvisten avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.