|

Bogsering

Bogsering betyder att du drar med dig en annan bil som gått sönder eller inte får transportera sig själv.

  • Bogsering ska göras på vägrenen. Saknas den ska du köra till höger om vägen.
  • Bogserar du på motorväg eller motortrafikled ska det ske på vägrenen och bara till närmaste avfart.
  • 30 km/h är högsta tillåtna hastighet
  • Är bogserlinan längre än 2 meter måste den märkas tydligt.
  • Varningsblinkers får användas på bilen som bogseras men inte på bilen som drar bilen. Detta kan skapa missförstånd kring vart du är på väg.

Är det bogserade fordonets belysning ur funktion behöver du märka ut belysningen i mörker och dimma. Detta gör du enligt följande:

  • Framljus ska ha vita reflexer och lykta som visar vitt ljus.
  • Bakljus ska du ha röda reflexer och lykta som visar rött ljus
Bogsering

Läs mer i kapitlet Längd & Bredd i körkortsboken. Lär dig körkortsfrågor gratis.