|

Vad är tomgångskörning?

Tomgångskörning är när motorn är igång medan bilen är stillastående. Detta ska du undvika i den mån du kan för att minska onödiga utsläpp. Ser du skylten “Tomgångskörning förbjuden” betyder det att du inte får ha motorn igång när du till exempel väntar på tågbommar, broöppning, köbildning eller andra situationer där du måste stå still en stund.

|

Vad är växthuseffekten?

Jorden är som ett växthus där en del av värmen från solen stannar kvar på jorden och en annan del återvänder till rymden. Växthusgaserna som kommer från bland annat bilar och kommer ut i atmosfären gör att en större del värmen stannar kvar på jorden och leder till att medeltemperaturen ökar. Det räcker med att temperaturen stiger några grader för…

|

När ska man göra en skadeanmälan?

Försäkringsbolaget ska kontaktas så fort som möjligt om någonting händer som täcks av din försäkring. Du behöver göra en skadeanmälan där du uppger vad som inträffat och att du vill ha ersättning. Är du inblandad i en olycka med ett annat fordon behöver båda parter fylla i skadeanmälan och lämna upplysningar. Det är därför en bra idé att ha en…

|

Vad är en helförsäkring (vagnskadeförsäkring)?

Vagnskadeförsäkring kan ersätta skador på din egen bil. Detta gäller även skador som kan ha orsakats av dig själv som till exempel en krock, att du kört ner i diket eller i kollision med ett djur. Vagnskadeförsäkringen ersätter även skadegörelse och bärgningskostnader. Lär dig mer i kapitlet Bilförsäkring. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.

|

Vad är delkasko (halvförsäkring)?

Delkasko (halvförsäkring) Delkasko/halvförsäkring består av flera delar: Brandsförsäkring Stöldförsäkring Glasförsäkring Räddningsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Avbrottsförsäkring Maskinförsäkring Halvförsäkring / delkasko är frivilligt att teckna och är inte ett måste som Trafikförsäkringen. Lär dig mer i kapitlet Bilförsäkring. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.

|

Vad är en Trafikförsäkring?

Trafikförsäkring måste alla registrerade motordrivna fordon samt mopeder ha. Denna försäkring täcker de kostnader som kan uppkomma vid en trafikolycka. Trafikförsäkringen täcker inte kostnader som kan uppkomma på det egna fordonet. Trafikförsäkringen tecknas av ägaren men även av den som mestadels kommer att köra fordonet. Lär dig mer i kapitlet Bilförsäkring. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.

|

Vad är Fordonsskatt?

Ägaren av ett fordon måste betala fordonsskatt för att bilen ska få köras. De flesta bilarna är skattepliktiga. Det som bestämmer hur mycket skatt som skall betalas är bilens koldioxidutsläpp samt drivmedel. Hemkommunen kan ibland påverka skattens storlek. Miljöbilar är befriade från fordonsskatt de fem första åren. Lär dig mer i kapitlet Registreringsbevis. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.

|

Avställning fordon

Avställning av fordon Det finns tillfällen då fordon inte ska användas under en längre tid. Då måste en avställning av fordon ske. Det kan till exempel handla om en sommarbil som inte körs under vintern. Då kan fordonet avställas och då behöver inte fordonsskatt eller trafikförsäkring betalas för den perioden. Hur bilen avställs framgår i registreringsbevisets del 1. Enklast är om du laddar ner…

|

Vad är registreringsbevis för bil?

Registreringsbevis del 1 – Information om fordonet Det blåa dokumentet är den första delen i registreringsbeviset. Här hittar du information om ägaren (registreringsbevisets innehavare) och uppgifter om fordonet som: När bilen togs i bruk. Hur många ägare fordonet haft. Fordonets vikt samt mått. Vilka släpvagnar bilen får dra. På baksidan av del 1 kan du beställa fler registreringsskyltar eller registreringsbevis…

End of content

End of content