Ett körkortstillstånd gäller vanligtvis i fem år, men det kan variera beroende på vilken typ av körkort du har och under vilka villkor det har utfärdats. I vissa fall kan ett körkortstillstånd gälla för en kortare eller längre tid, eller också kan det vara ogiltigt under vissa perioder, till exempel om du är sjuk eller har andra medicinska problem som kan påverka din förmåga att köra. Om du är osäker på hur länge ditt körkortstillstånd gäller, rekommenderar jag att du kontaktar Transportstyrelsen eller en annan behörig myndighet för att få mer information.