|

Släpvagn

Ett släp eller en släpvagn är ett släpfordon som dras av ett annat fordon. Ett slöp använder man för att transportera fler saker än vad bara fordoner man kör klarar av.

Släp och hastighet

Du får inte köra hur snabbt som helst när du drar ett släp.

  • Med obromsad släp- eller husvagn får du köra i max 40 km/h.
  • Med bromsad släp- eller husvagn får du köra i max 80 km/h.

[elementor-template id=”49959″]