|

Kontrollbesiktning
Bilprovningen i Sollentuna

Man gör kontrollbesiktning för att minimera tekniska fel på bilen som kan orsaka olyckor och för att minska föroreningar för att värna om miljön.

  • Det är obligatoriskt med kontrollbesiktning av fordon i Sverige. Hittar besiktningsföretaget felaktigheter med din bil måste du åtgärda dessa. Struntar du i att kontrollbesiktiga bilen eller åtgärda felen får bilen automatiskt körförbud. Det betyder att du inte får köra bilen förrän kontrollbesiktningen är utförd och godkänd.
  • Du besiktar bilen hos ett godkänt besiktningsföretag eller hos bilprovningen.
  • Polis eller bilinspektör får när som helst kontrollera ditt fordon ute på vägarna. Detta kallas för en flygande inspektion.
  • Har din bil fått små anmärkningar på kontrollbesiktningen behövs i många fall inget återbesök. Anmärkningarna måste fortfarande åtgärdas.

När ska bilen kontrollbesiktigas?

Tidigare bestämde bilens registreringsnummer när kontrollbesiktningen skulle ske. 20 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som ändrade besiktningsreglerna i Sverige.

Fordon ska kontrollbesiktigats:

  • Första gången senast 36 månader efter den månad då fordonet togs i trafik första gången.
  • Andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes.
  • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Dessa regler gäller för personbil och lastbil som inte överstiger 3500 kg i totalvikt.

Vissa fordon har fått ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tid. Var därför uppmärksam på att datumet för nästa besiktning som står på det senaste besiktningsprotokollet kan vara felaktigt, eftersom det datumet baseras på de gamla reglerna som fanns före 20 maj 2018.

Kontrollera enklast när du behöver besiktiga din bil genom att ange ditt registreringsnummer hos transportstyrelsen här.

Lär dig mer i kapitlet

Lysen Körkortsboken. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.

[elementor-template id=”49959″]