|

Med kultryck i körkortsteorin pratar man om hur lasten fördelas på släpvagnen är viktigt för köregenskaperna på fordonet. Kultrycket får varken vara för högt eller  för lågt.

Lågt kultryck

Lågt kultryck beror oftast på att du lastat för mycket långt bak på släpet vilket gör att den inte har lika bra grepp på vägen och därför ökar vältningsrisken. Lågt kultryck kan innebära körförbud på ekipaget.

Kultryck

Högt kultryck

Högt kultryck beror på att man har lastat för mycket långt fram på släpvagnen. Bilens bakdel trycks ner vilket resulterar i försämrad styrförmåga (speciellt framhjulsdrivna bilar) och att halvljuset blir bländande för mötande trafik.

Kultryck

Lär dig mer i kapitlet Last & Släpvagn i Körkortsboken. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.