Landsvägskörning

I landsvägskörning är det extra viktigt med ett defensivt körsätt då många allvarliga olyckor sker på landsväg. Detta beror på flera orsaker: stress, höga hastigheter, dålig sikt, tät trafik eller fordon som kör olika hastigheter. Ta inga risker, håll ett stort avstånd till bilen framför och påminn dig om farorna med landsvägskörning.

Avstånd till andra trafikanter

Du kan inte kontrollera hur andra personer kör och du kommer att märka hur obehagligt det är när andra kör för nära dig och inte håller ett bra säkerhetsavstånd. Tyvärr är det vanligt med för kort avstånd vid landsvägskörning. Håller du ett bra avstånd till andra trafikanter hinner du planera din körning och ökar chanserna att undvika en eventuell olycka.

Här kommer 3 tekniker för att hålla rätt avstånd:

  • Tresekundersregeln: Håll det avstånd till fordonet framför som det tar att räkna till tre. Räkna i tusental: 1001 – 1002 – 1003.
  • Använd din hastighet som riktmärke för avståndet i meter. Kör du till exempel 90 km/h, håll ett avstånd om 90 meter till fordonet framför.
  • Kantreflexstolparna är också bra att använda. 2 stolpar betyder ett avstånd om 100 meter vilket oftast är tillräckligt vid landsvägskörning.

Teknikerna är bra när det är bra väglag och bra väderlek. Är förhållandena sämre bör du anpassa avståndet mer.

Nackskada (whiplash)

En vanlig olycka på landsväg är upphinnandeolyckor, dvs när man kör in i ett annat fordon bakifrån. En vanlig orsak till detta är dåligt avstånd men också bristande fokus samt dålig sikt. Whiplash är en vanlig skada som förekommer när en upphinnandeolycka är framme.

Möte

möte på landsväg 1024x768 1

Vid landsvägskörning ska du placera dig lite mer till höger för att öka avståndet till den mötande trafiken. Undvik dock detta när det är mörkt ute då det kan finnas gående längs vägkanten.

I fall du får hinder på din sida av vägen är du skyldig att släppa fram mötande trafik.

Finner du dig i en situation där du måste hålla en lägre hastighet än vägens hastighetsbegränsning ska du i den mån du kan hålla dig till höger på vägen. På så sätt kan fordon bakom dig passera dig tryggare. Kräver situationen det kan du köra in i en parkeringsficka och köra vidare när trafiken passerat dig.

Vägarbeten

Vägarbete 1024x768 1

Vägarbeten är vanliga och här är det mycket viktigt att ha låg fart, stort avstånd samt visa hänsyn och respekt till arbetare på vägen. Backande maskiner och stressade arbetare tummar på arbetarnas uppmärksamhet och kan utgöra en fara när du passerar.

Att tänka på vid vägarbete

  • Följ anvisningar från flaggvakt, billots eller signalanläggning
  • Följ även orange vägmärken samt gula vägmarkeringar. Dessa gäller före vanliga anvisningar.

Vänstersväng på landsväg

Vänstersväng på landsväg är mycket farligt. Det kräver mycket planering av föraren för att utföra svängen friktionsfritt. Föraren måste vara tydlig i sin körning gentemot andra trafikanter.

Den stora faran med vänstersväng på landsväg är att bli påkörd av bakomvarande fordon.

Utför en vänstersväng så här

  • Förbered vänstersvängen i god tid genom att kontrollera trafiken bakom dig
  • Ge blinkers för vänstersvängen och placera bilen mot mittlinjen.
  • När du bromsar in ska du ha extra uppmärksamhet mot fordon bakom dig samt mot mötande trafik. Börja bromsa försiktigt i mycket god tid.
  • Optimalt är om du kan utföra vänstersvängen utan att stanna då det minskar olycksrisken. Om du ändå tvingas till att stanna så försök att vara placerad precis vid mittlinjen så att du syns bättre för bilarna bakom dig samt att de lättare kan passera dig. Vrid inte hjulen till vänster då risken finns att du slungas ut mot mötande trafik om du skulle bli påkörd bakifrån.

Är vänstersvängen förenat med för mycket fara eller om du har en lång kö bakom dig kan det vara en bättre idé att passera korsningen och vända vid en lämplig plats.

Tänk på att bilar får köra om dig på höger sida under tiden du utför vänstersvängen.

Spansk sväng

F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Denna sväng förekommer vid olycksdrabbade vänstersvängar där man har byggt om vägen för att göra vänstersvängar säkra. Vill du svänga till vänster tar du istället avtagsvägen till höger som sedan korsar den stora vägen. På så sätt undviker man den farliga vänstersvängen.

Broar

IMG 0449 1024x768 1

Broar har olika höjd och vissa fordon kan inte passera. Det finns skyltar före samt på broarna som anger höjden på bron. I fall där ingen anvisning finns är höjden minst 4,5 meter.

Kantstolpar

1350

Kantstolpar sitter längs vägarna och markerar hur vägen går. Dessa ska underlätta för trafikanterna att se vägen. Kantstolparna har reflexer som ska lysa upp i mörkret.

På höger sida om vägen sitter kantstolparna med orange reflex medan de vita sitter på vänster sida om vägen. Kantstolparna är också ett bra hjälpmedel för att hålla ett bra avstånd till fordon framför.

Avsnitt 86 av 10 körkortsfrågor

I avsnitt 86 av 10 körkortsfrågor tar vi upp 9 andra körkortsfrågor. Se avsnittet här. Läs fler körkortsfrågor gratis eller bli medlem för att öva på körkortsfrågor på svenska, engelska och arabiska.