|

B-körkort ger dig rätt att köra med en lätt släpvagn tillkopplad (läs mer om det i kapitlet Fordon). Alla släpvagnar klassas som lätt släpvagn om deras totalvikt inte överstiger 750 kg. Du får dra tyngre släpvagnar om släpvagnen och bilens totalvikt inte överstiger 3 500 kg

Utökad B-behörighet

Vill du dra tyngre släp behöver du utökad B-behörighet. Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Lätt släpvagn hastighet

Tillkopplad bromsad släpvagn har en tillåten maxhastighet på 80 km/h. Obromsad släpvagn har också en tillåten maxhastighet på 80 km/h om släpvagnens totalvikt (eller tjänstevikt om den är olastad) inte överstiger 50% av bilens tjänstevikt. Är den obromsade släpvagnen tyngre är maxhastigheten 40 km/h. Obromsad släpvagn får dock inte under några omständigheter ha en totalvikt över 750 kg.

Lätt släpvagn broms

Släpvagnar över 750 kg ska vara utrustade med en färdbroms. Färdbromsen ger stöd till bilens bromsar och sänker släpvagnens hastighet. Parkeringsbroms ska finnas på släpvagnar som har en tjänstevikt på 400 kg eller mer. Vajern till katastrofbromsen ska också vara tillkopplad på ett säkert sätt som säkerhet ifall släpvagnen lossnar från bilen.

Lär dig mer i kapitlet Last & Släpvagn i Körkortsboken. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.