Det sista man vill göra när man kör bil är att förlora körkortet. Det är faktiskt helt omöjligt om man följer reglerna, inte kör berusad eller vårdlöst. I en artikel hos Sveroges radio säger man att första halvan av 2020 så drogs det in 20 000 körkort. Det är en ökning med 10%.

Varför förlorar människor körkortet?

De vanligaste orsakerna menar Transportstyrelsen är:

  • Hastighetsöverträdelser
  • Man kör mot rött
  • Man använder mobilen
  • Olovlig körning av bil

Fyra av fem som förlorar körkortet är också män eftersom män tar mer risker i trafiken.

I veckans avsnitt av 10 körkortsfrågor diskuterar vi en plats där det är större chans att förlora körkortet på. Nämligen 30-vägar. Detta för att det är en plats med mycket barn eftersom 30-vägar oftast finns nära en skola.