|
Polismans tecken

Polismans tecken är många och i körkortsboken lär dig inte bara polismans tecken för att stanna utan alla polistecken. Men i avsnitt 83 av 10 körkortsfrågor på YouTube så lär du dig att polismans tecken för att stanna av vid sidan av vägen är när polismans tecken är att polisen signalerar växelvis med sina lyktor. Då ska du så fort du kan stanna på en lämplig plats ta av på sidan av vägen eller svänga in på en väg för att se vad polisen vill prata med dig om.

Polismans tecken
Om polismans tecken är att polisen signalerar växelvis ska du stanna av vid sidan av vägen.

Polismans teckens rangordning

När du är ute och kör behöver du veta vilka anvisningar du ska prioritera om du får flera olika anvisningar i trafiken samtidigt. Exempelvis kan du komma till en korsning där du både har plismans tecken, trafiksignaler, vägmärken och trafikregler. Hur ska du göra då?

  1. Polismans tecken
  2. Trafiksignaler
  3. Vägmärken
  4. Trafikregler

I den ordningen ska du följa anvinsingar i trafiken. Finns det en polis ska du följa polismans tecken först. Där efter ska du följa trafiksginalerna i en korsning. I händelse av att trafiksignalerna är ur funktion ska du följa vägmärkena. Det är därför det finns vägmärken under trafiksignalerna och de ska följas om trafiksignalen är ur funktion. Men ibland finns det inte vägmärken under trafisignalen och då ska du följa vägmärkena.

3 sätt för att hålla rätt avstånd till fordon

I avsnitt 83 diskuterar vi även att hålla rätt avstånd till fordon framför. Detta är kanske det vanligaste fel många gör hela tiden i trafiken efter att köra för fort. Men man kan använda några enkla tekniker för att verkligen hålla ett säkert avtånd till fordon framför.

Tresekundersregeln

Ett sätt att hålla rätt avstånd till fordon framför är att räkna till tre till man passerar platsen där fordonet framför var när man började räkna. Räkna då i tusental så att du verkligen räknar efter hur lång en sekund faktiskt är. Räkna alltså genom at räkna ett-tusen-ett ett-tusen-två osv.

Hastighet = avstånd i meter

Kör du i 100 km/h timmen så håll ett avstånd om 100 meter till fordonet framför. På så sätt har du ett tillräckligt bra avstånd att hinna reagera om något oförutsett skulle hända. Men det kan gi vetvis vara svårt att veta exakt hur långt det är till fordon framför det är här teknik nummer tre kommer in i bilden som förenklar detta för dig.

Använd kanstolparna

Kanstolparna vid sidan av vägenhar ett avstånd om 50 meter mellan varandra. Kör du exempelvis 100 km/h så ska du enligt tips två hålla ett avstånd om 100 meter till fordon framför. Genom att hålla då ett avstånd om 2 kanstolpar så vet du att du håller ett tillräckligt bra avstånd till fordon framför.

Avståndet till fordon är givetvis mycket viktigare vid halt vägunderlag. Då ska du helst öka marginalerna så att du verkligern hinner agera om något oförutsett händer på vägen. Detta är speciellt viktigt på landsväg där det finns mötande trafik, hastigheten är ganska hög och risken för att vilt springer ut på vägen är hög.

Mer

I avsnitt 83 lanserade vi äntligen också Körkortsboken som ljudbok på både engelska och arabiska att lyssna på helt gratis på Spotify eller där poddar finns. Detta är ett steg närmare att göra det möjligt för fler människor att ta körkort i Sverige oavsett ekonomi, bakgrund eller för utsättningar.

Här hittar du ljudböckerna på olika språk:

Körkortsljudboken på svenska

Körkortsljudboken på engelska

Körkortsljudboken på arabiska

Avsnitt 83 av 10 körkortsfrågor

Hoppas ni har lärt er mer om polismans tecken, anvisningars rangordning samt hur man har rätt avstånd till fordon framför.

Vi syns snart igen!