|
Tjänstevikt

Du behöver kunna vad tjänstevikt, bruttovikt, totalvikt och maxlast är och veta hur du ska läsa av dessa i registeringsbeviset för att veta hur mycket du kan lasta bilen med.

Vad är tjänstevikt?

Vissa beskriver tjänstevikten som bilens vikt i regsiteringsbevsiet + föraren. Men vi måste vara mer specifika än så för att ge ett korrekt svar om vad bilens tjänstevikt är för någort.

Bilens tjänstevikt är den samanlagda vikten på ett fordon i ett normalt driftfärdigt skick.

Normalt driftfärdigt skick är inklusive:

  • Det tyngsta karosseri som hör till fordonet,
  • Verktyg och
  • Reservhjul som hör till fordonet
  • Bränsle
  • Smörjolja
  • Vatten
  • Föraren

Vad är bruttovikt?

Bruttovikten på fordonet är den vikt fordonet har vid ett visst tillfälle. Säg att polisen stannar dig ute på vägarna. Den vikt ditt fordon har vid tillfället då polisen stoppar dig är ditt fordons bruttovikt.

Vad är totalvikt?

En bils totalvikt är somman av:

  • Bilens tjänstevikt (läs ovan)
  • Passagerare
  • Last

Kom ihåg att du inte får ha fler passagerare än vad som står i din bils regstreringsbevis. Du får inte heller ha mer last än vad som specificeras i bilens regsiteringsbevis.

Vad är maxlast?

Maxlast är den vikt som din bil maximalt får lastas med. I maxlast ingår passagerare och last.

Lär dig mer i kapitlet Last & Släpvagn i Körkortsboken. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.