|

En tung lastbil är vars totalvikt överstiger 3,5 ton. En tung lastbil får köra i 90 km/h på motorvg och motortrafikled. På alla andra ställen är den maximala tillåtna hastigheten 80 km/h. En tung lastbil får inte heller köra snabbare än 80 km/h om lastbilen drar ett släp.

[elementor-template id=”49959″]