|

Bromsljus består av två röda lampor som tänds när du trampar på bromspedalen. Bromsljusen varnar andra trafikanter för att du bromsar. Nyare bilar kan också ha ett bromsljus högt upp i bakrutan.