|

Bromsservon eller vakumservon som den också heter förstärker bromskraften. Servon drivs av motorn vilket gör att den endast fungerar när motorn är igång. Den fungerar inte heller vid bogsering. Vill du testa att bromsservon fungerar kan du trycka ner bromspedalen när bilen inte är igång. Sjunker pedalen när du startar bilen är allt som det ska. När bilen inte är på ska bromspedalen kännas stum.