|

Antisladdsystem har minskat olyckorna mycket och finns i de flesta nya bilar. Antisladdsystemet känner av om bilen sladdar och reglerar då bilens kurs genom att bromsa de hjulen som systemet känner av behöver bromsas in. Olika biltillverkare betecknar antisladdsystemet olika men vanligtvis är det förkortat till ESP, ESC eller DSTC.