Vad är ett förbudsmärke? Det besvarar vi bland annat i avsnitt 84 av 10 körkortsfrågor där du får gissa vilken av tre vägmärken som är ett förbudsmärke. Men låt oss prata lite om förbudsmärken. Vill du lära dig mer om vägmärken kan du gå vår kurs om vägmärken här.

Vad är ett förbudsmärke?

Vad menas med förbudsmärke?

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet. Exempelvis kan ett förbudsmärke informera om att det är förbjudet att parkera, förbudet att utföra en omkörning eller Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum. Vi tar några exempel på födbudsmärken.

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Detta vägmärke anger ett förbuds om namner antyder att man inte får köra med traktor samt motorredskap i området.

Förbud mot infart med fordon

Förbud mot infart med fordon

Detta vägmärke ser du i andra änden av en enkelriktad gata. En enkelriktad gata har bara trafik åt ett håll och därmed kan du inte köra in i en enkelrikad gata på motsatt körriktning. Detta förbudsmärke informerar dig om att det är förbud mot infart med fordon.

Förbud mot trafik med fordon

Förbud mot trafik med fordon

Många förväxlar detta vägmärke med Förbud mot infart med fordon. Detta vägmärke förbjuder dig att köra med ett fordon på platsen medan det tidigare vägmärket förbjuder dig att köra in på vägen.

Begränsad fordonshöjd

Begränsad fordonshöjd

I veckans avsnitt tar vi upp detta förbudsmärke två gånger. Förbudsmärket anger begränsad fordonshöjd. Det betyder att fordon som är högre än det som anges på förbudstavlan inte får eller kan passera eftersom en passage snart ankommande kommer vara för låg. Detta vägmärke sitter oftast på en bro som exempelvis en lastbil inte kan passera på grund utav begränsad fordonshöjd.

Ofta varnas fordon i god tid med detta fördbudsmärke med en tillägstavla som anger om hur många meter den begränsade fordonshöjden kommer att gälla. På så sätt kan fordon som påverkas av höjden vända eller välja en annan väg.

Förbud mot omkörning

Förbud mot omkörning

Detta förbudsmärke är mycket vanligt och förbjuder dig att utföra en omkörning. Men förbjdet gäller inte alla fordon. Du får utföra en omkörning av tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidovagn. Detta vägmärke finns uppsatt på vägsträckor som omfattas av större fara eller där en omkörning är mycket olämplig. Men hur länge gäller förbudet mot omkörning?

Slut på förbud mot omkörning

Slut på förbud mot omkörning

Förbudet mot omkörning gäller tills du ser detta vägmärke som betyder Slut på förbud mot omkörning. Kom ihåg att du inte ska utföra en omkörning om den är förenad med fara. Fast om du enligt lagen får göra en omkörning.

Slutsats

Förbudsmärken förbjuder dig att göra någonting i trafiken. Det finns många vägmärken i denna kategori som du behöver lära dig. Du kan se alla vägmärken i vår kurs vägmärken men också på transportstyrelsens hemsida här.

Avsnitt 84 av 10 körkortsfrågor kan du se här.

Ha det bäst
Oscar