|
car 2648589 1920

Heljus ska du använda så mycket du kan då det är bilens starkaste lyse och därför ger dig bättre möjligheter att se vad som händer framför dig. Ett undantag kan dock vara när det är kraftigt snöfall eller dimma eftersom det då istället kan försämra sikten framåt.

Du får inte använda helljus i dessa situationer:

  • När vägen är bra belyst eller när helljus inte förbättrar sikten
  • I mötande trafik där du kan blända föraren.
  • I mötande trafik med spårvagn, tåg eller fartyg där du kan blända föraren.
  • När du kör nära bakom ett annat fordon.

Bländ av från helljus när:

  • Du får mötande trafik på rak väg. Du kan slå på helljusen igen så fort du möter fordonet jämsides.
  • Du är jämsides med fordonet du kör om. Personen i bilen du kör om ska samtidigt stänga av sitt helljus för att inte blända dig.
  • Du blir omkörd.

Möter du gående behöver du inte stänga av helljusen. Du behöver kunna se var de är.

Lär dig mer i kapitlet Lysen Körkortsboken. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.