|

Motorolja

Motorolja smörjer motorn och ser till att den är ren. Den smörjer de rörliga delarna, kyler och förhindrar rostbildning. Du behöver fylla på med motorolja med jämna mellanrum. Rätt mängd olja ökar säkerheten och motorns livslängd. Kontrollera motoroljan genom att:

  1. Stäng av motorn.
  2. Öppna motorhuven.
  3. Dra upp oljestickan.
  4. Torka av oljan från stickan och sätt tillbaka den.
  5. Dra upp stickan igen och kontrollera oljenivån genom se hur mycket av stickan som oljan når upp till. Markeringar på stickan visar hur mycket olja du behöver ha.
  6. Skruva loss locket för oljepåfyllning och fyll på med olja vid behov. Mackar brukar ha en tratt som underlättar påfyllningen.

Många nya bilar saknar en oljesticka. Då kan du se oljenivån i instrumentpanelen. Läs instruktionsboken till din bil.

Lyser oljelampan på instrumentpanelen när du är ute och kör ska du genast stänga av motorn och fylla på med olja.

Lär dig mer i kapitlet Bilens delar. Lär dig fler körkortsfrågor gratis.

[elementor-template id=”49959″]