|

Regressrätt betyder att du har rätt att kräva tillbaka den ersättning du har betalat för en skada om det visar sig att du inte var anledningen till att skadan skedde. Försäkringsbolaget kan också kräva tillbaka pengar de betalat ut om de ändrat sin bedömning.

[elementor-template id=”49959″]