Körkortsfrågor som har med siffror & att man kanske behöver räkna ut någonting brukar vara elever fråga om hela tiden. På teoriprovet kan du inte bara få en körkortsfråga om vad tjänstevikt, bruttovikt, totalvikt eller max last är utan också exempelvis hur mycket då får lasta just din bild mned beroende på din bils förutsättningar. Här reder vi ut begreppen.

Vad är tjänstevikt?

Bilens tjänstevikt är bilens samanlagda vikt i ett normalt fullt driftfärdigt tillstånd. Så vad menas egentligen med ett normalt fullt driftfärdigt tillstånd?

Tjänstevikten baseras på bilens vikt med:

 • Tyngsta karossen som hör till fordonet
 • Verktyg och reservhjul till fordonet
 • Bränsle
 • Smörjolja
 • Vatten
 • Föraren

Med andra ord ät tjänstevikten vikten på fordonet i ett fullt dugligt skick tillsammans med dig som förare men inte passagerare.

Vad är bruttovikt?

Skulle polisen stanna dig och kontrollera din vikt så är den vikten din bruttovikt. Det är alltså den vikt ditt fordon har vid ett visst tillfälle. Transportstyrelsens formulering:

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

Vad är totalvikt?

Totalvikt

Totalvikten är som namnet avslöjar fordonet sammanlagda vikt av:

 • Tjänstevikten. Detta var fordonet i ett fullt dugligt skick tillsammans med bland annat förare samt bränsle.
 • Passagerare. Du får ta med max 8 passagerare i sverige men inte fler passagerare än vad som står i bilens regsiteringsbevis.
 • Gods. Med gods menas det du lastar bilen med.

Vad är maxlast?

Maxlast är skillnaden mellan bilens tjänstevikt och bilens totalvikt. Det är alltså den maximala vikt som du får lasta ditt fordon med. I vikten täknas god och passagerare.

Räkna ut hur mycket last du får ta med

Tjänstevikt
Registeringsbevis

Du kan kontrollera din bils uppgifter i registerinmgsbeviset. I detta för en Volvo XC60 kan vi utläsa följande:

 • Tjänstevikten är 1 892 kg
 • Maxlast är 613 kg
 • Totalvikten är 2 505

Hur många kg kan du lasta bilen med om du har 4 passagerare som tillsammans väger 420 kg?

Tjänstevikten är på 1 892 kg tillsammans med föraren. Passagerare räknas inte med i tjänstevikten. Passagerarna väger tillsammans 420 kr. Då tar vi:

1892 + 420 = 2 312

Så bilens tjönstevikt (med föraren) tillsammans med pasagerarna väger alltså 2 312 kg.

I registeringsbevsiet ser vi också att maxlasten är på 613 kg. Vi får med andra ord inte lasta bilen med gods som väger mer än 623 kg. Vi ser också att bilens totalvikt inte får överskrida 2 505 kg. Då tar vi:

2 505 – 2 312 = 193 kg

Vi får alltså lasta bilen med gods till en vikt om max 193 kg. Gör vi det kommer vi hamna exakt på den totalvikt vi inte får överskrida (2 505 kg) samt att vi inte lastar med fler kg än vad vi får enligt maxlasten i registreringsbeviset (613 kg).

Miniräknare på teoriprov

Som tur är så behöver du inte räka ut allting i huvudet när du ska gå och göra det riktiga teoriprovet hos Trafikverket. Det finns miniräknare att tillgå på teoriprovet. Du behöver bara förstå vad alla vikter betyder så att du vet hur du ska räkna ut allting med miniräknaren. Se till att verkigen förstå vikterna så att du snabbt kan räkna ut frågor som dessa annars kan du fastna och slösa mycket tid på räknefrågor.

Samma tips gäller för frågor om reaktionssträckan, bromssträckan och stoppsträckan. Hur du räknar ut det kan du läsa i körkortsboken här.

Avsnitt 85 av 10 körkortsfrågor

Vi tar upp 9 andra körkortsfrågor i avsnitt 84 av 10 körkortsfrågor. Bland annat diskuterar vi vilken fil du ska ta in i en cirkulation, varför det finns en huvudledsskylt efter varje korsning, vilken knapp som stänker av antisladdsystemet och mycket mer.

Se avsnitt här.

Vill du öva körkortsfrågor online kan du testa vårt medlemskap gratis i 24 timmar här.

Med vänlig hälsning,
Oscar Marklund