|

Tomgångskörning är när motorn är igång medan bilen är stillastående. Detta ska du undvika i den mån du kan för att minska onödiga utsläpp. Ser du skylten “Tomgångskörning förbjuden” betyder det att du inte får ha motorn igång när du till exempel väntar på tågbommar, broöppning, köbildning eller andra situationer där du måste stå still en stund.

[elementor-template id=”49959″]