|
sunrise 1756274 1920

Jorden är som ett växthus där en del av värmen från solen stannar kvar på jorden och en annan del återvänder till rymden. Växthusgaserna som kommer från bland annat bilar och kommer ut i atmosfären gör att en större del värmen stannar kvar på jorden och leder till att medeltemperaturen ökar. Det räcker med att temperaturen stiger några grader för att det ska få stora konsekvenser. Det är vårt ansvar att se till att utsläppen av framförallt koldioxid minskar så att klimatförändringarna inte blir alarmerande.

Växthuseffekten leder till:

  • Snabba väderomslag och ökning av naturkatastrofer.
  • Polarisarna smälter, havsytan stiger och mer nederbörd.
  • Ozonhålet blir större.
  • Flera djurarters existens hotas.

[elementor-template id=”49959″]