Vad är delkasko (halvförsäkring)?

Delkasko (halvförsäkring) Delkasko/halvförsäkring består av flera delar: Brandsförsäkring Stöldförsäkring Glasförsäkring Räddningsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Avbrottsförsäkring Maskinförsäkring Halvförsäkring / delkasko är frivilligt att teckna och är inte ett…