Miljö

19

sep'18

Vilket ämne i avgaserna kan försämra människans andning? 

Kväveoxider. Kväveoxiderhar flera negativa effekter:+ Försurar mark och vatten. Bidrar till övergödning av sjöar, hav och kustområden. Påverkar vår arvsmassa, …

Read More

19

sep'18

Vilket ämne i avgaserna bidrar till försurning av marken?

Det ämnet är Kväveoxider (NOX). Kväveoxider har flera negativa effekter: Bidrar till övergödning av sjöar, hav och kustområden. Påverkar vår …

Read More

18

sep'18

Vad är Euro 6?

Miljöklasserna är införda av EU för att minska utsläppen av avgaser från fordon. Personbilar som säljs nya i Sverige måste uppfylla …

Read More

18

sep'18

Hur bildas marknära ozon? 

Marknära ozon bildas när syre oxideras tillsammans med kväveoxider och kolväten. Läs mer i körkortsboken om andra gaser som påverkar vår …

Read More

18

sep'18

Kan man känna doften av koloxid? 

Människan kan ej uppfatta doften av koloxid med luktsinnet. Koloxid är en kemisk förening mellan kol och syre. Läs mer …

Read More

18

sep'18

Vilken typ av däck bildar skadliga partiklar från vägarna?

Dubbdäck. Fördelen med dubbdäck är att de ger bättre grepp på halt vägunderlag. Nackdelen är att de sliter hårt på vägarna …

Read More

18

sep'18

Vilket ämne i avgaserna påverkar mest växthuseffekten?

Koldioxid. 30% av de totala utsläppen av koldioxid står biltrafiken för. Du kan hjälpa till med att minska dessa utsläpp genom …

Read More

18

sep'18

Är övergödning bra eller dåligt för miljön?

Övergödning är dåligt för miljön. Kväveoxider i avgaser bidrar till övergödning av sjöar, hav och kustområden. Läs mer i körkortsboken om hörseln …

Read More

17

sep'18

Vad är infraljud? 

Infraljud är ljud under 20 hertz som människan mest uppfattar som vibrationer men inte hör. Detta kan skapa arbetsmiljöproblem vilket …

Read More

17

sep'18

Är ozon skadligt för miljön? 

Atmosfären ger ozon skydd mot solstrålning. Men ozon nära marken (marknära ozon) leder till hälsoproblem samt miljöproblem genom minskade skördar. …

Read More

Korkortssidan.se © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Delsumma
kr
Summa
kr
Fortsätt shoppa
0