Läs kapitlet Fordon och maxfart (gratis)

Vilken färg ska strålkastaren på motorcykels framsida ha?

Människor betraktas som vägtrafikanter när de är på eller vid en väg. Det gäller även om de promenerar, joggar eller rider häst. Givet gäller det cyklister eller människor som rör sig med ett fordon. 

Högsta tillåtna hastighet

Olika fordon har olika hastighetsbestämmelser. Nedan kan du se högsta tillåtna hastighet indelat efter hastighet. 

Vägens hastighetsbestämmelser

 • Personbil.
 • Motorcykel.
 • Lätt lastbil.
 • Lätt buss.

Dessa fordon ska följa vanlig hastighetsskyltning. Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton.

90 och 100 km/h

 • Tung buss med en totalvikt på över 3,5 ton.
 • Tung buss med en totalvikt på över 3,5 ton där alla passagerare kan använda bilbälte får köra max 100 km/h.
 • Tung lastbil när den endast kör på motorväg eller motortrafikled. I annat fall gäller 80 km/h.

80 km/h

 • Bil med bromsad påhängsvagn (semitrailer).
 • Bil med bromsad släpvagn.
 • Bil med dolly och påhängsvagn.
 • Bil med obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när släpvagnen inte är lastad) inte överstiger hälften av bilens tjänstevikt, dock max 750 kg.
 • Tung lastbil (får köra 90 km/h på motorväg eller motortrafikled).
 • Motorcykel med släpvagn.

50 km/h

 • Tung terrängvagn.
 • Motorredskap Klass I.

45 km/h

 • Moped klass I (EU-moped).
 • Långsamtgående fordon (LGF).

40 km/h

 • Bil med obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när släpvagnen ej är lastad) överstiger hälften av bilens tjänstevikt.
 • Bärgningsbil med en bil påhängd.

30 km/h

 • En annan bil än bärgningsbil som bogserar en annan personbil. Till exempel en personbil som bogserar en annan personbil med dolly eller lina.
 • Bil med efterfordon.
 • A-traktor eller EPA-traktor.
 • Äldre 30-mopeder.
 • Motorredskap klass II.

25 km/h

 • Moped klass II.

20 km/h

 • Motordrivet fordon på band.
 • Terrängmotorfordon som kör på allmän väg.

10 km/h

 • Motordrivet fordon som är ett släp eller fordon med hjulringar eller hårda hjul.
Godkänn cookies