Läs klassningar (gratis)

Vad är den högsta tillåtna slagvolymen för en lätt motorcykel?

En motorcykel är ett fordon som har två till fyra hjul och konstruerad för att köras med hastigheter över 45 km/h. Om motorcykeln har tre hjul måste slagvolymen överstiga 50 cm3, medan den högst får ha 15 kilowatt ifall den har fyra hjul. I Sverige finns det tre olika klasser av motorcyklar som kräver olika typer av körkort för att vara tillåtna att köras. 

A1-Körkort (lätt motorcykel)

Motorcykeln har en slagvolym som inte överstiger 125 cm3, en effekt som inte överstiger 11 kW (cirka 14,9 hk) och ett förhållande mellan effekt och vikt som inte överstiger 0,10 kW/kg. Med ett A1-körkort får du köra moped klass II, traktor och motorredskap klass II. Du kan börja övningsköra med lätt motoorcykel när du är 15 år och 9 månader och har körkortstillstånd. Du får ta ett A1-körkort när du har fyllt 16 år. 

A2-Körkort (tung motorcykel med begränsning)

Motoreffekten på en mellantung motorcykel får inte överstiga 35 kW, originaleffekten får inte överstiga 70 kW och det får inte finnas ett förhållande mellan effekt och vikt som överskrider 0,20 kW/kg. Med A2-körkort får du köra lätt motorcykel, moped klass 1 och 2, traktor och motorredskap klass 2. 

Personer som är 17 år och 6 månader med giltigt körkortstillstånd får börja övningsköra med mellantung motorcykel (A2). Du får ta ett A2-körkort när du fyllt 18 år. Har du sedan tidigare A1-körkort och vill uppgradera till A2-körkort gäller riskutbildningen och kunskapsprovet från ditt A1-körkort och du behöver således endast ett godkänt förarprov för den uppgraderade behörigheten.

A-Körkort (tung motorcykel utan begränsning)

Med ett A-körkort gäller ingen begränsning på motoreffekt eller vikt/effekt-förhållande. Det är tillåtet att köra alla typer av motorcyklar, moped klass 1 och 2, traktor och motorredskap klass 2. 

Personer som är 23 år med giltigt körkortstillstånd får börja övningsköra med tung motorcykel. Om du har haft ett A2-körkort i 18 månader är det tillåtet att övningsköra med tung motorcykel innan du fyllt 23 år. Från 20 års ålder får du börja övningsköra med trehjuliga motorcyklar som har en nettoeffekt som överskrider 15 kW. 

Du får ta ett A-körkort när du fyllt 24. Har du haft A2-körkort i 2 år och vill uppgradera till A-körkort är detta tillåtet från 20 års ålder. Har du sedan tidigare ett A1 eller A2-körkort gäller riskutbildningen och kunskapsprovet från ditt tidigare körkort och du behöver således endast ett godkänt förarprov för den uppgraderade behörigheten.

Sidovagn

798 Trafikregler

En tvåhjulig motorcykel kan kopplas ihop med en sidovagn som är byggd för detta ändamål.

Släpvagn

Lampor slap scaled 1

Du får inte koppla en släpvagn till en tvåhjulig motorcykel om den är bredare än 125 cm. Släpets vikt får inte överstiga hälften av motorcykelns tjänstevikt utan last och bränsle, samt de verktyg som hör till motorcykeln. För tre- eller fyrhjuliga motorcyklar får släpvagnens bredd inte överstiga 200 cm och samma regler gäller för vikten. Den högsta tillåtna hastigheten för motorcykel med släpvagn är 80 km/h. Det finns inget krav på att släpvagnen ska vara registrerad. Den totala bredden av motorcykeln, utan eller med släpvagn får inte överstiga 260 cm.

Godkänn cookies