Läs Manövrering (gratis)

När du kör måste du vara helt koncentrerad på vägen och inte släppa blicken för att kontrollera bromsen eller placeringen av dina händer på kopplingshandtaget. Genom att öva regelbundet kommer detta att bli ett självklart beteende.

Styret bör ha en lätt nedåtlutande vinkel för att göra det möjligt att koppla/bromsa med fingertopparna utan att behöva ändra greppet om styret.

Den blå lampan lyser. Vad betyder det?

Genom att vrida på gashandtaget, spänns gasvajern som är ansluten till motorn. Detta reglerar trottelspjället i förgasaren, vilket leder till att motorn tar in mer bränsle och effekten blir ökad hastighet. När man släpper taget om gashandtaget återgår motorcykeln till tomgångsläget. För att kontrollera att gasvajern är rätt justerad kan man vrida styret maximalt åt båda hållen. Om motorn reagerar med förhöjt varvtal ska gasvajern justeras. Fötterna ska kunna nå broms- och växelreglaget utan att du behöver ändra placeringen. På de flesta motorcyklar kan du justera pedalerna så att de passar dina fötter.

Stöd

Vilken färg ska strålkastaren på motorcykels framsida ha?

Att parkera en motorcykel kräver balansering på centralstödet. Du ska först trycka ned stödet och sedan dra motorcykeln upp och bakåt med hjälp av de grepp som ofta finns baktill på motorcykeln. Under förarprovet kan man komma att testas på detta. Motorcyklar har ofta ett kompletterande sidostöd för att parkera motorcykeln.

Starta motorcykeln

Nya motorcyklar har oftast elstart, vilket innebär att du vrider om nyckeln och kontrollerar att alla instrument fungerar. Instrumentpanelen tänds, sätt sedan i friläge och tryck på startknappen för att starta motorcykeln. Gasa aldrig samtidigt som du startar en motorcykel som är försedd med en katalysator. Börja inte köra förrän motorn har värmt upp sig och oljan har spritt sig i hela motorn.

Start

1. Sätt motorcykeln i friläge och starta den.
2. Dra in kopplingen och välj ettans växel.
3. Släpp upp kopplingen och ge gas samtidigt.
4. Släpp upp kopplingen försiktigt medan du gradvis ökar gaspådraget.
5. Placera fötterna på fotpinnarna när du har balans på motorcykeln. 

Accelerera

Motorcyklar är maskiner med mycket kraft. Lär dig att köra med hög hastighet på ett säkert sätt, och använd kraften i motorcykeln när den behövs, som när du svänger in på en landsväg eller kör upp på motorvägen. Kraften ska respekteras annars kan det sluta illa.

Stanna

1. Tryck in kopplingen och bromsa med både fram och bakbroms.
2. Placera högerfoten i marken och lägg i friläge med den vänstra.
3. Lossa kopplingen och vrid nyckeln för att stänga av motorn.
4. Sänk stödet och stig av motorcykeln. 

Växling

Vilken typ av kraftöverföring är vanligast mellan motor och hjul?

På de flesta moderna motorcyklar växlar man på samma sätt. Första växeln är placerad längst ned, ovanför ettan finns neutral och övriga växlar (tvåan och upp) finns ovanför neutral. Det ser ut på följande vis: 1-N-2-3-4-5.

Växla upp

Du rullar med ettans växel, gör dig då redo genom att placera foten under växelpedalen och handen på kopplingen. Koppla och tryck sedan upp växelpedalen till tvåan och släpp långsamt upp kopplingen samtidigt som du ger gas. Vidare till högre växlar gäller samma princip.

Växla ned

När du släpper gasen, kommer motorcykeln att bromsa med hjälp av motorn. Placera foten på ovansidan av växelpedalen, tryck in kopplingen och tryck ned ett hack på växelpedalen följt av att långsamt släppa upp kopplingen. 

Godkänn cookies