Läs Vikter (gratis)

registreringsbevis del 2

Du kan finna information om totalvikt, tjänstevikt och maxlast i registreringsbeviset.

Tjänstevikt

Vikten av fordonet i ett driftfärdigt skick med verktyg tillhörande fordonet, bränsle, vatten och smörolja men utan sidovagn. Förarens vikt tillräknas inte tjänstevikten. 

Maxlast (maximilast / maximalast)

Den maximala belastningen som en motorcykel är tillverkad för att klara av. Här räknas inte bara förarens och passagerarens vikt utan även packning och andra föremål som är med ombord.

Totalvikt

Den totala vikten som motorcykeln med förare, passagerare och all last får väga. Det är samma sak som summan av motorcykelns tjänstevikt och maxlast.

Bruttovikt

Bruttovikten är den vikt som motorcykeln har vid ett specifikt tillfälle beroende på hur mycket bagage och bränsle det finns vid det aktuella tillfället. Bruttovikten kan därför ändras för varje åktur

Godkänn cookies