Läs kapitlet Däck och hjul (gratis)

Lyssna på kapitlet

Däck

Det är mycket viktigt att hålla däcken väl underhållna och ha rätt lufttryck. Däcken är det enda på mopeden som har direkt kontakt med marken och om de är slitna eller har fel lufttryck kan det försämra vägegenskaperna och gör det lättare att tappa kontrollen över mopeden.


Du bör regelbundet kontrollera däckens mönsterdjup och skick. Om väven som finns innanför gummit (cordväven) syns ska däcket bytas ut omgående.

Det är mycket viktigt att ha koll på att däcken är i gott skick och har det korrekta lufttrycket.

Bromsar

Mopeder ska vara utrustade med bromsar för både fram- och bakhjulen, Dessa kan aktiveras via ett handtag som sitter på styret eller en pedal som är monterad vid foten.


Det finns två typer av bromssystem: mekaniskt och hydrauliskt. Det mekaniska systemet sköts av en vajer som drar åt bromsen på bakhjulet. Bakbromsen använder oftast ett mekaniskt system. Det hydrauliska systemet som vanligast används för frambromsen sköts av en bromsvätska som pressas ner till bromsoket via en slang.

Om du har hydrauliska bromsar, se till att kontrollera bromsvätskan regelbundet. Om nivåerna är låga bör du byta bromsbelägg innan du kan köra din moped.

ABS-bromsar är vanligt förekommande på nya mopeder. Antiblockeringssystem är det fullständiga namnet till förkortningen ABS. Det är ett system som oavsett hur hårt du bromsar aldrig låser sig. Fördelen med ABS är att du kan bromsa maximalt utan att förlora styrförmågan. Det gör att du även vid kraftig inbromsning kan styra undan hinder på vägen.

Bromseffekt

Bromseffekt

Du uppnår högsta bromseffekt när du lyckas bromsa så hårt som möjligt utan att hjulen låser sig. Om bakhjulet låser sig så finns det risk att det orsakar bakhjulssladd och du faller av mopeden. Du löper ännu större risk att falla om framhjulet låser sig.

Bromsljus

Bromsljus är en lampa som tynds så fort du bromar med mopeden. Det varnar bakomvarande fordon om att du saktar ner mopeden.

Reflexer

CleanShot 2023 02 06 at 15.04.40

Mopeder ska ha en röd reflex baktill och tvåhjuliga mopeder ska utöver det ha en orange reflex på bägge sidor av mopeden.

Godkänn cookies