Läs kapitlet Mopedens motor (gratis)

Lyssna på kapitlet

Motorn

motor

Motorns storlek mäts i slagvolym, detta är volymen mellan kolvens nedre och övre läge. Denna volym mäts i kubikcentimeter (cm3). Oavsett om motorn är bensin- eller el-driven så mäts dess effekt i kW (kilowatt).

• 1 kW = 1,36 hästkrafter. 

• 1 hästkraft = 0,736 Kilowatt.

Kraftverforing

På scootrar och mopeder är remdrift den vanligaste typen av kraftöverföring. Det är viktigt att byta ut remmen med jämna mellanrum till följd av slitage. För äldre mopeder och crossmopeder sker kraftöverföringen med en kedja som roterar mellan två kugghjul. Det ena kugghjulet är fäst vid motorn och det andra på bakhjulet. För att det ska fungera optimalt är det viktigt att kontrollera och byta ut kedjan och kugghjulen vid behov. För att uppnå god prestanda bör kedjan vara lagom spänd och smord med olja.

Elsystem

micheile dot com UijQFzmtunk unsplash

Mopeder är oftast utrustade med ett batteri som laddas när de körs via generatorn. Batteriet ger ström till mopedens startmotor, lampor och annan belysning. 

Batterier innehåller en frätande farlig syra som heter svavelsyra. Batteriet kan orsaka knallgas som i förlängningen kan explodera. För att förhindra skador ska man vara ytterst försiktig när man hanterar batterier. Ingen öppen låga eller eld bör närmas batteriet.

Är ditt batteri av äldre modell behöver du fylla på det med destillerat vatten med jämna mellanrum. De moderna batterierna är underhållsfria och det finns ingen risk för att knallgas eller vätska ska läcka ut.

ID-märkning av moped

Varje moped har en unik ID-märkning som går att likna vid ett personnummer. Det kallas också för chassinummer eller ramnummer.

Säkerhetskontroll

Innan du ger dig iväg bör du alltid undersöka bromsarna för att säkerställa att de fungerar korrekt. Se även till att däcken är i god kondition och att belysningen fungerar. Om du upptäcker något som du tror kan påverka din säkerhet bör du stanna och inte fortsätta köra. 

Godkänn cookies