Hitta svar, ställ frågor och
ta hjälp av varandra.

Körkortsfrågor & körkort online Forums Svenskt forum Parkeringsförbud på huvudled Reply To: Parkeringsförbud på huvudled

  • Thilda

    medlem
    2021-03-17 at 14:43

    På den ena bilden är det både en P-skylt och klockslag under p-skylten, klockslagen visar när P-skylten gäller, så utanför dessa tider så gäller inte parkeringsskylten och då är det parkeringsförbud enligt huvudledsskylten i detta fall.

    Står det inga klockslag som på den andra bilden där det står “4 timmar” så gäller parkeringsskylten alltid, i detta fall så får du alltid parkera där i högst 4 timmar.