Hitta svar, ställ frågor och
ta hjälp av varandra.

Körkortsfrågor & körkort online Forums Svenskt forum övergångsställe Reply To: övergångsställe

  • robju

    medlem
    2021-04-04 at 16:48

    hej Lovisa

    enligt boken i övergångsstället ska man lämna företräde till GÅENDE inte till cyklister , för att få företräde måste man gå med cykeln, samtidig det är inte förbjudet att cykla på övergångsstället men du som cyklist har väjningsplikt mot gående då övergångsstället är tänkt för gående