fbpx

Hitta svar, ställ frågor och
ta hjälp av varandra.

  • Viltolyckor

  • Adrian Karlsson

    medlem
    2021-09-25 at 18:46

    I avsnittet Viltolyckor står det att “Viltolyckor är kollisioner som sker med älg, hjort, rådjur och ren” vilket inte stämmer. Viltolycka är en trafikolycka där ett djur är inblandat. Skulle nog vara bra om en admin ändrade detta.

Viewing 1 of 1 replies

Start of Discussion
0 of 0 inlägg June 2018
Now