Kapitel 26: Grundläggande trafikregler. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Grundläggande trafikregler

Du som trafikant har bara skyldigheter och inga rättigheter. Du märker när du läser igenom trafikreglerna att du måste eller bör följa regler och visa hänsyn till andra trafikanter. Du har inga rättigheter att anta att någon annan har en skyldighet gentemot dig. Trafikreglerna är utformade på detta sätt för att du ska vara försiktig i trafiken vilket är det viktigaste för trafiksäkerheten.

Notera att en vägtrafikant klassas alla som vistas på eller i närheten av en väg. Detta omfattar människor som befinner sig i ett fordon, rider, promenerar, joggar eller kanske åker rollerblades.

Defensiv körning

Förarens körsätt är anledningen till majoriteten av alla trafikolyckor. Samspelet med andra trafikanter är grundbulten i ett bra körsätt i trafiken. Du ska köra på ett sätt som inte överraskar andra eller dig själv. Det gör du genom att köra på ett tydligt sätt där du inte är oberäknelig för andra trafikanter samt att du är väl medveten om vilka risker det finns. Detta sätt att köra kallas för defensiv körning.

Defensiv körning omfattar trafikens grundregler:

 • Omsorg och varsamhet i trafiken.
 • Särskild hänsyn ska visas mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade.
 • Hindra eller stör inte andra i onödan.
 • Visa hänsyn mot boende eller de som uppehåller sig vid vägen.

Defensiv körning innebär också att du:

 • Tar god tid på dig för att köra.
 • Är beredd på att oförutsägbara saker kan ske.
 • Inte tar några risker.
 • Tänker innan du handlar.
 • Planerar i god tid och försöker vara steget före.
 • Kör så att du räknar med stora säkerhetsmarginaler.
 • Bromsar i god tid.
 • Kör mjukt.
 • Håller en bra uppsikt framåt och bakåt.

Rangordningen i trafikens anvisningar

anvisningar 1024x930 1

Det är vanligt att du möts av olika anvisningar i olika trafiksituationer och där behöver du veta hur du ska prioritera. Exempelvis kan du ha en röd trafiksignal samtidigt som en polis ger tecken åt dig att köra eller att det finns ett stoppmärke där en trafiksignal visar grönt ljus. Rangordningen för hur du ska prioritera anvisningarna är:

 1. Polisens tecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken
 4. Trafikregler

Med andra ord: Polisens tecken går före alla andra anvisningar. Finns ingen polis ska du följa trafiksignalerna. I händelse av att trafiksignalerna är ur funktion ska du följa vägmärkena. Existerar inte vägmärken ska du följa trafikreglerna.Rewind 10sPlayForward 10s00:0000:00MuteEnter fullscreenPlay

I vissa fall kan en vägtransportledare ge anvisningar. Då går deras anvisningar före trafiksignaler, vägmärken och trafikregler.

Mobiltelefon och bilkörning

driving 407181 1920 1024x683 1

Från och med den 1 februari 2018 är det förbjudet att hålla i en telefon när man kör bil. Mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning får bara användas i motordrivna fordon om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Om polisen ser någon prata i mobiltelefon och samtidigt vinglar över mittlinjen kan man dömas till böter. Ska du prata i telefon måste du använda handsfree.

Att skicka ett textmeddelande eller ställa in en rutt i GPS:n kan likställas med att vara berusad. Så farligt är det vilket måste belysas i dagens samhälle där mobiltelefonen är en sådan central del av våra liv.

Tips: iPhone med iOS 11 och framåt har en funktion som heter Stör ej medan jag kör. Då begränsas bland annat notiser, samtal och andra saker som kan störa ditt bilkörande. Denna funktion fungerar endast när telefonen är kopplad till bilen via bluetooth eller likande teknik. 

Kör trafiksäkert

Vi har tidigare berört defensiv körning och varför det är så viktigt. Nedan följer lite mer konkreta tips på hur du förhindrar olyckor genom att vara tydlig med dina avsikter i trafiken.

 • När du bromsar så tänds dina bromsljus baktill på bilen som varnar bakomvarande trafikanter. Därför är det viktigt att bromsa i god tid för dina egna säkerhetsmarginaler men även för att dina medtrafikanter ska förstå dina intentioner. Bromsa gärna försiktigt en gång för att varna bakomvarande trafikanter och bromsa på riktigt direkt efteråt. Detta är särskilt viktigt vid landsvägskörning och i tät trafik.
 • I tät trafik kan du ibland tvingas stanna när det är köer. Försök att stanna så att du inte hindrar korsande trafik.
 • Din placering är viktig för att den indikerar för dina medtrafikanter var du tänker köra. Håll rätt placering när du kör och när du svänger.
 • Vi har berört övergångsställen tidigare i boken och vikten av att ha ögonkontakt med personer som står vid ett övergångsställe. Tumma inte på det för det är viktigt för att förstå varandras intentioner.
 • Använd tutan endast för att varna eller uppmärksamma andra trafikanter för en olycka eller annan fara. Samma gäller för ljussignalen (helljus). Använd inte tutan eller ljussignalen för skojs skull.

Hastighet

speed 1249610 1920 1024x680 1

Hastigheten är en direkt orsak till svårigheterna i din körning. Har du rätt hastighet har du god tid på dig att skapa dig en uppfattning om din omgivning och upptäcka faror. Detta gäller speciellt när det är halt vägunderlag. Samtidigt får även andra trafikanter enklare att upptäcka dig. Om en olycka mot förmodan inträffar blir skadan lindrigare om du har en lägre hastighet. Grundregeln är: anpassa farten efter vad trafiksäkerheten kräver. Det betyder att du aldrig får köra snabbare än att du har kontroll över fordonet. Kör aldrig snabbare än att du hinner stanna inom den del av gatan du kan överblicka. Du ska också kunna stanna före varje hinder som går att förutse och ha goda marginaler för hinder som är oförutsedda.  

Kör inte omotiverat långsamt om det stör trafikrytmen. Att köra för långsamt kan också utgöra en trafikfara.

Med trafiksäkerhet menas också att ta hänsyn till förhållanden på vägen, väderleken och sikten när du anpassar hastigheten. Ditt fordons tillstånd, last samt trafiken i övrigt har också betydelse för din hastighet.

Förhållanden & platser som kräver lägre fart

 • Tätbebyggt område.
 • Nedsatt sikt.
 • Halka.
 • Mörker.
 • Närhet till oskyddade trafikanter.
 • I skarpa kurvor och vid skymd sikt.

Grundhastigheten i tätbebyggt område är 50 km/h.

Den största anledningen bakom trafikolyckor vid halt vägunderlag är hög hastighet.

Ej utgöra ett hinder

Låg hastighet är inte alltid bra. Du får till exempel inte utan skäl köra överdrivet långsamt som kan utgöra ett hinder för andra trafikanter eller göra plötsliga inbromsningar. Följ trafikrytmen (men överskrid inte hastighetsbestämmelser).