KORKORTSSIDAN.SE:S INTEGRITETSPOLICY

Vill du läsa Körkortsappens integritetspolicy så kan du göra det här.

Inledning

Gabriels Trafikskola AB (”korkortssidan.se”) erbjuder kunder att teckna medlemskap som ger dem möjlighet att gå kurser för körkortsutbildning som vid varje tid ingår i medlemskapet.

Denna integritetspolicy vänder sig till dig som tecknat medlemskap hos korkortssidan.se. Integritetspolicyn vänder sig också till dig som utan medlemskap besöker vår webbsajt, använder vår app eller köper fysiska produkter och kurser av oss.  

Vi lämnar i denna integritetspolicy en övergripande beskrivning bland annat av vilka personuppgifter som samlas in, sparas, används och lämnas ut, varför de behandlas på dessa sätt, var de behandlas och hur länge de behandlas. Vi redogör också för de säkerhetsåtgärder som omgärdar behandlingen och för de rättigheter som du har med anledning av vår personuppgiftsbehandling.

Korkortssidan.se behandlar dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och denna integritetspolicy, eller framtida uppdateringar av denna.

Personuppgiftsansvarig

Gabriels Trafikskola AB, org nr 556834-7404, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss per brev på adress Artillerigatan 83, 115 30 Stockholm, per e-post support@korkortssidan.se eller per telefon 08-580 310 10.

När samlar vi in personuppgifter?

Korkortssidan.se samlar in personuppgifter om dig i samband med att du:

 • registrerar ett konto hos korkortssidan.se och vid din fortsatta hantering av kontot. Det gäller även om du skapar ett konto, men inte fyller i betaluppgifter eller av annan orsak inte fullföljer registreringen.
 • När du använder funktionen på vår hemsida för att jämföra trafikskolor & få förslag av trafikskolor på tjänster & produkter. Dina uppgifter skickas då till korkortssidan.se samt trafikskolor i den stad du angett du vill ha förslag ifrån.
 • kopplar korkortssidan.se till en tredjepartstjänst, såsom Facebook eller Google.
 • besöker korkortssidan.se.
 • För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.
 • laddar ner vår app och navigerar i appen.  
 • använder vår tjänst för att läsa våra kurser samt använder våra sociala funktioner som att skicka meddelanden, kommentarer, ladda upp media.
 • betalar för vår tjänst.
 • kontaktar vår kundtjänst eller i övrigt lämnar information till oss eller begär information från oss.
 • anmäler dig som prenumerant på e-postutskick och annan kommunikation, som t.ex. pushnotiser.
 • besvarar kundundersökningar och fyller i andra liknande formulär.
 • använder kampanjkoder eller tar del av ett kampanjerbjudande från oss.
 • köper presentkort av oss och löser in presentkort hos oss.

Korkortssidan.se samlar även information genom egna eller tredjepartscookies, reklam-id och liknande uppföljningstekniker. Dina aktiviteter och val när du besöker vår hemsida och när du använder vår app och tjänst kan därigenom komma att loggas. Det sker i syfte att förenkla inloggning, spara inställningar, anpassa vår marknadsföring och för att möjliggöra uppföljning av vår marknadsföring.

För information om hur vi använder cookies, se även vår cookiepolicy.  

Vilka personuppgifter samlar vi in och använder?  

Korkortssidan.se samlar in och använder följande typer av personuppgifter.

 • Uppgifter för att erbjuda en mer personlig kontakt mellan korkortssidan.se och användaren: förnamn, efternamn, användarnamn samt användar-ID.
 • Uppgifter för att hålla kontakt med användare och kunna erbjuda en god service: Kontaktuppgifter som t ex e-postadress, boendeort och telefonnummer.
 • Uppgifter för att kunna genomföra betalningstransaktioner: uppgifter om ditt betalmedel, t ex ditt betalkorts fyra sista siffror och giltighetstid, samt information om betalningshistorik.
 • Uppgifter för att kunna säkerställa en god kvalitet av vår tjänst samt erbjuda säkerhet för användaren vid användande av tjänsten: lösenord, typ av enhet, app-version, inställningar i appen.
 • Uppgifter för att kunna erbjuda en personlig anpassning av vår tjänst, erbjuda våra kunder kurstips och för vår egen statistik: läs- och lyssningshistorik, sökhistorik, betygsättning av produkter och kurser, antal besök i appen och hemsidan, tid spenderat i appen och hemsidan, knapptryckningar och antal tillagda profiler.
 • Uppgifter för att kunna vidareutveckla vårt erbjudande genom att bättre förstå vår målgrupp: användarstatistik och användarinformation från registrering, så som namn, bild, kön och postnummer.
 • Uppgifter för att kunna förbättra vår tjänst och möta våra kunders önskemål och förväntningar: enkätsvar och svar via undersökningar t ex kundundersökningar och orsaker till avslut av abonnemang.
 • Uppgifter för att kunna förbättra vår kommunikation med våra kunder: interaktion med e-postmeddelanden, meddelanden i appen och pushnotiser alt. telefonsamtal samt sms.
 • Uppgifter för att kunna förbättra vår service och tillmötesgå våra kunders önskemål och feedback: Information som kund har förmedlat till vår kundservice i samband med kundärenden t ex rörande felsökning och support.

Vilka av dina uppgifter är publika?

Korkortssidan.se är ett socialt nätverk där medlemmar kan diskutera med varandra. När du skapar ett konto är ditt användarnamn samt förnamn publikt av andra användare. Andra medlemmar kan se din profil och initiera kontakt med dig.

Bilder

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad platsinformation (EXIF GPS) inkluderad. Besökare på webbplatsen kan ladda ner och extrahera platsinformation från bilder på webbplatsen.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Innehållet på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Hur länge sparar vi insamlade personuppgifter?

Korkortssidan.se sparar insamlade personuppgifter bara så länge vi har behov av dem. Vissa uppgifter sparas mycket kort tid, t ex vissa tekniska data, medan många andra typer av uppgifter, t ex kontaktuppgifter och historisk användning av tjänsten, sparas så länge du abonnerar på tjänsten och under två år därefter.

Vid avslut av medlemskap är ditt konto pausat under en period om två år. Detta innebär att du har samma personuppgifter och användarhistorik kopplade till ditt konto under denna period. Vi kan därmed erbjuda dig servicen att återaktivera kontot och under denna period bibehålla kurshistorik. Om du särskilt begär det raderar vi dock dit konto även före utgången av tvåårsperioden.

Korkortssidan.se sparar även uppgifter under nämnda tvåårsperiod för att förhindra missbruk av provperioder och andra kampanjerbjudanden som endast gäller en gång per kund.

Vissa personuppgifter kan komma att sparas under en längre period än två år efter avslutat abonnemang för att korkortssidan.se ska kunna uppfylla sina skyldigheter i enlighet med andra lagar som t ex bokföringslagen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det finns olika syften till varför korkortssidan.se behandlar dina personuppgifter, men främst gör vi det för att kunna leverera tjänsten till dig. Se exempel nedan.

Administration. Vi behandlar uppgifter som e-postadress, lösenord, kund-ID och betaluppgifter för att du ska kunna nyttja tjänsten och för att vi ska få betalt.

Utveckling. Vi använder uppgifter om ditt beteende i hemsidan (t ex sökningar efter kurser som vi ännu inte har och din användning av olika funktioner) och resultatet av kundundersökningar för att utveckla och förbättra tjänsten.

Personlig upplevelse. Uppgifter om hur du använder tjänsten (t ex vilka kurser du läser eller lyssnar på, vilka genrer du föredrar och hur ofta och länge du använder tjänsten) kan användas för att ge dig personliga rekommendationer eller riktade erbjudanden. Vi kan även använda personuppgifterna på plattformar utanför korkortssidan.se, som exempelvis Facebook.

Statistik och rapportering. Vi använder uppgifter om hur du använder tjänsten (t ex vilka kurser du läser och lyssnare på, vilka genrer du föredrar och hur ofta och hur länge du använder tjänsten) för statistikändamål och för rapportering. Vid användning av uppgifter för statistikändamål och rapportering till tredje man sammanställer vi uppgifter från många användare, så att det i materialet inte går att identifiera en enskild användare.    

Förhindra bedrägerier m.m. Dina personuppgifter kan även användas för att upprätthålla våra användarvillkor (t ex för att stävja missbruk av provperioder) och förhindra bedrägerier (t ex identitetsstölder). Vi delar även personuppgifter med företag utanför korkortssidan.se, vilka fungerar som personuppgiftsbiträden. De får inte använda personuppgifterna för egna ändamål och deras rättigheter regleras genom avtal med oss. Företag som har tillgång till personuppgifter använder dessa för att bistå oss med kundservice, leverera kommunikation till kunder och hantera kundundersökningar.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Korkortssidan.se behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.  

Vad har vi för rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter?

Korkortssidan.se behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vår skyldighet enligt avtal med dig att tillhandahålla och administrera tjänsten. Uppgifter som krävs för detta är bland annat e-postadress, användarnamn, lösenord och betaluppgifter.

Vi behandlar även personuppgifter därför att vårt intresse av behandlingen väger tyngre än den risk för din integritet som behandlingen skulle kunna innebära. Det gäller bland annat analys av din historiska användning av tjänsten för att förbättra din personliga upplevelse av tjänsten och för vår utveckling av tjänsten, behandling av svar på kundundersökningar, behandling av uppgifter för statistikändamål och rapportering, behandling av uppgifter för att förhindra missbruk av provperioder och kampanjerbjudanden och bedrägerier m.m. samt behandling för annan marknadsföring än sådan direktmarknadsföring som endast får ske med samtycke.

Vi behandlar också personuppgifter när det är nödvändigt på grund av en rättslig förpliktelse, såsom fullgörande av vår bokföringsskyldighet.

Viss behandling sker endast med stöd av ditt samtycke, såsom vissa former av direktmarknadsföring. I de fall samtycke är den enda rättsliga grunden för behandlingen är det frivilligt för dig att lämna samtycke och du kan när som helst återkalla ett tidigare lämnat samtycke, men ändå fortsätta använda tjänsten.

Vilka säkerhetsåtgärder tillämpas för att skydda dina personuppgifter?

Korkortssidan.se har vidtagit tekniska åtgärder (såsom brandväggar, lösenord och anti-virusprogram) via företaget som tillhandhåller vår server: Oderland och administrativa åtgärder (såsom avtal och interna instruktioner) för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och skydda dina personuppgifter från obehörig användning och förändring.

Det åligger dig som användare att skydda sina inloggningsuppgifter så att obehöriga inte kan logga in på ditt konto. Om du misstänker att dina inloggningsuppgifter kan ha kommit i orätta händer bör du genast kontakta korkortssidan.se:s support.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

Korkortssidan.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av fysiska eller juridiska personer.

 • Bolag inom samma koncern som korkortssidan.se, samarbetsparter och underleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten och för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet om medlemskapet på tjänsten eller enligt lag.
 • Till bolag som hjälper korkortssidan.se med marknadsföring och analys av marknadsföringsåtgärder.
 • Till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, som t ex leverantörer av IT-tjänster och bemanningsföretag.
 • Till konsulter och rådgivare som biträder oss med redovisning, ekonomi, juridik m.m.
 • Till myndigheter om sådan skyldighet följer av lag eller annan författning eller av myndighetsbeslut eller krävs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättsliga intressen eller för att förebygga, utreda eller beivra bedrägerier och annan brottslighet.

Förutom ovan nämnda fysiska och juridiska personer har korkortssidan.se:s anställda och företagsledning tillgång personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina respektive uppgifter.  

Uppdateringar av integritetspolicyn

Korkortssidan.se har rätt att justera integritetspolicyn. En uppdaterad version görs i så fall tillgänglig på korkortssidan.se hemsida. Om ändringarna är väsentliga kommer du dessutom att meddelas via e-post och/eller via tjänsten.

Dina rättigheter

Du har enligt den dataskyddsförordning (ofta förkortad GDPR) som gäller inom EU/EES följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång – enligt artikel 15 har du rätt att fråga oss om vi behandlar dina personuppgifter och – om så är fallet – rätt till information om vilka personuppgifter vi har om dig och om varför och hur vi behandlar dem. (Sådan information finns redan i denna policy.)
 • Rätt till rättelse – enligt artikel 16 har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 • Rätt till radering – enligt artikel 17 har du under vissa där närmare angivna omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt till begränsning av behandling – enligt artikel 18 har du under vissa där närmare angivna omständigheter rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter, varefter vi endast får behandla uppgifterna i vissa begränsade syften som framgår av lag.
 • Rätt till dataportabilitet – enligt artikel 20 har du under vissa där närmare angivna omständigheter rätt att få ta del av dina personuppgifter, som vi behandlar, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – enligt artikel 21 har du rätt att under vissa där närmare angivna omständigheter invända mot vår behandling av dina personuppgifter, vilket kan medföra skyldighet för oss att upphöra med behandlingen i fråga.

Du har enligt marknadsföringslagen rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Det kan du göra genom skriftligt meddelande till oss.

Om du anser eller misstänker att vi behandlar dina personuppgifter på ett otillåtet sätt är du välkommen att kontakta oss. Du kan också framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Gabriels Trafikskola AB “korkortssidan.se”, 1 november 2020.