Kapitel 38: Alkohol och droger. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Alkohol

Alkohol och Droger

Alkohol påverkar vår hjärna och vårt beteende på ett sätt som gör det livsfarligt att vara i trafiken alkoholpåverkad. Ungefär 75 personer dör varje år i trafikolyckor där alkohol har varit en av orsakerna. Var femte personbilsförare som omkommer i en trafikolycka är påverkad av alkohol.

Rattfylleri

Den som har 0,2 promille eller mer i blodet döms för rattfylleri. Straffet är antingen böter eller högst 6 månader i fängelse. Även körkortet återkallas i normala fall under ett år. Har personen en diagnos för missbruk eller beroende återkallas körkortet i 2 år. 2 års indraget körkort gäller också för de som under en period om fem år får körkortet indraget upprepade gånger.

En person kan dömas för rattfylleri fast att promillehalten inte når upp till 0,2 promille. Detta sker när föraren anses inte vara kapabel att köra bilen på ett tryggt och säkert sätt.

Grovt rattfylleri

Den som har 1 promille eller mer i blodet döms för grovt rattfylleri. Upp till två års fängelse samt indraget körkort i två år är straffet. Döms man för grovt rattfylleri och vållande till annans död är straffet upp till 6 års fängelse.

En person kan dömas för grovt rattfylleri fast att promillehalten inte når upp till 1 promille. Detta sker när föraren kört bilen på ett sätt som tydligt riskerat en allvarlig olycka eller när en faktisk olycka skett.

Körkortet återkallat

Har du fått körkortet återkallat på grund av rattfylleri behöver du inte bara börja om med att ta körkort utan du måste också bevisa ditt tillstånd för en läkare. Du behöver alltså ha ett utlåtande från en läkare angående dina alkoholvanor som du bifogar till din ansökan om körkortstillstånd. Du ska besöka läkaren under upprepade tillfällen för att ta leverprover som är till grund för utlåtandet från läkaren. När du väl får körkortstillståndet ska du ta leverprover igen efter 6 samt 12 månader. Detta för att bevisa att dina alkoholvanor inte utgör en säkerhetsrisk.

Tänk på att du även kan bli av med körkortet eller körkortstillståndet när du kör ett annat fordon berusad som till exempel en cykel. Du kan även bli av med körkortet om du döms för ett brott där du inte anses vara en trygg förare i trafiken eller när du gör upprepade trafikbrott i trafiken.

Hur mycket är en promille?

Det krävs inte så mycket alkohol för att vi ska bli påverkade. Promille är beteckningen för en tusendel och en promille i blodet kan jämföras med en droppe alkohol per tusen droppar blod. Vilken promillehalt du faktiskt har beror på flera faktorer som din vikt, hälsa, om du ätit eller om du är man eller kvinna. Samma mängd alkohol kan alltså ge olika promillehalter beroende på en persons förutsättningar.

Promillehalten mäts vanligtvis genom ett blåstest av polisen där din utandningsluft visar din promillehalt.

Mer om alkohol

 • Du kan dömas till medhjälp av rattfylleri om du erbjduer någon alkohol som du vet ska köra i trafiken.
 • Alkohollagen gäller för alla motordrivna fordon samt överallt geografiskt. Även på privat mark samt i inhägnat område.
 • Ingenting fungerar för att påskynda förbränningen av alkohol. Inte kaffe, sova, bada bastu eller en joggingrunda. Fast att det kanske känns bättre så har du inte förbränt mer. Hur lång tid det tar innan alkoholen försvinner beror på din personliga förutsättningar.
 • Har du druckit mycket alkohol bör du ej köra något fordon dagen efter

Åldern och hur berusad man blir har ett samband. Med åldern bildar man en högre tolerans mot alkohol. Unga personer känner snabbare effekterna av alkohol.

Kroppsvikten påverkar också hur berusad en person känner sig. Personer som väger mer känner sig berusade långsammare.

Alkoholmätare

Alkoholmätare går att köpa i butik men du kan aldrig lita på att den visar rätt promillehalt. Faktum är att alkoholmätare inte kan ge din exakta promillehalt. Polisens alkoholmätare är däremot bättre än de som finns i butik och ger ett mer exakt svar. Polisen följer även upp alkoholmätarens resultat med ett blodprov för att vara helt säkra på resultatet.

Alkolås

Alkolås är en alkoholmätare som är kopplad till bilen. Föraren behöver blåsa i den och få mindre än 0,2 promille i resultat för att bilen ska kunna starta.

Personer som är dömda för rattfylleri samt grovt rattfylleri och som fått körkortet indraget har möjligheten att ansöka om att ha körkort med villkoret att alkolås finns i bilen. Får personen ansökan godkänd får de köra bil med ett godkänt alkolås i bilen. Personen måste fortfarande gå på regelbundna kontroller under villkorstiden för att visa att man inte dricker för mycket. Alla blåsningar registreras. Sker en blåsning i onyktert tillstånd dras körkortet in.

En starköl på 50 cl motsvarar 7 cl starksprit (40%).

Rewind 10sPlayForward 10s00:0000:00MuteEnter fullscreenPlay

Läkemedel

pill 1884775 1920

Läkemedel kan göra att du blir trött, får sämre uppmärksamhet, får längre reaktionstid samt att ditt omdöme sviker. Av denna anledning är vissa läkemedel inte bra i samband med bilkörning.

Hur du blir påverkad av läkemedel varierar. Vissa läkemedel påverkar dig i början av medicineringen och andra läkemedels effekt kan komma efter du slutat ta medicinen. Kombinering av olika läkemedel samt kombinering av läkemedel med alkohol kan också förstärka effekten.

När är det förbjudet att köra bil i samband med intag av läkemedel?

 • När ditt uppträdande i trafiken är trafikfarligt. Det gäller även när medicinen är ordinerad av en läkare.
 • När du har ett narkotikaklassat ämne i blodet. Undantaget är om en läkare har ordinerat medicinen.

Lagen förbjuder dig att köra bil påverkad. Lagen förbjuder dig inte att köra bil när du använder läkemedel (undantag för narkotikaklassade läkemedel). Du behöver alltså bedöma din egen förmåga att köra bil och ta ett ansvarsfullt beslut.

Tänk på att:

 • Läkaren är skyldig att ge dig information om läkemedlet påverkar bilkörningen.
 • Apoteket ska också informera dig om läkemedlets påverkan på bilkörningen.
 • Bipacksedeln till medicinen ger information om eventuell påverkan på bilkörningen.

Bryter du mot förbuden om läkemedel i samband med bilkörning kan du dömas för rattfylleri. Tänk även på att blanda läkemedel med alkohol kan vara livsfarligt.

Narkotika

marijuana 2248066 1920 1024x670 1

Det råder totalt förbud mot narkotika i trafiken. Det finns ingen gräns för hur mycket narkotika du får ha i blodet likt alkohol. Har du narkotika i blodet så riskerar du att dömas för rattfylleri.

Statistik om alkohol och narkotika i trafiken

 • I genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar ca 0,2% av trafiken.
 • 83 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2016, vilket är 31 procent av alla omkomna i trafiken.
 • År 2016 omkom 270 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 25 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 67 personer under 2016.
 • Under 2016 omkom 35 personer i narkotikarelaterade olyckor, vilket är 14 personer fler än år 2015. Omkomna i drogrelaterade olyckor 2016 var bilister, motorcyklister, cyklister och gående.
 • Fler än 1000 personer per år blir svårt skadade i Sverige i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor.