Kapitel 21: Barn. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Barn

Barn är underbara ting men i trafiken är de mycket opålitliga på grund av att de är impulsiva och ofta kan lyda plötsliga ingivelser. I bostadsområden är detta extra viktigt att tänka på eftersom de plötsligt kan springa ut på vägen eller kanske dyka upp bakom parkerade bilar. Trafikmiljön är inte heller bra för barns hälsa då barn är extra känsliga för luftföroreningar. Bland annat kan luftföroreningarna framkalla astmatiska besvär samt allergier. Barn ska helst inte vara i trafikerade miljöer förrän de nått en ålder mellan 9 och 12 år.

Barnens hörsel

Hörseln hos barn är inte färdigutvecklad och de kan således inte i samma utsträckning uppfatta vart ljud kommer ifrån lika bra som vuxna.

Barn har svårt att bedöma avstånd

Barnets öga behöver längre tid på sig att ställa om från närseende till fjärrseende.

Lekande barn

Barn som leker är en trafikfara då de lätt glömmer sin omgivning och därmed trafiken. Åker du förbi ett  område med barn behöver du köra sakta och ha full uppmärksamhet eftersom oväntade saker kan ske.

Barnen är små varelser

Barn är svåra att upptäcka. Samtidigt är det även svårt för barnen att se bilarna.

Barn kan inte läras att förutse eller beräkna risker

Fast att ett barn lärt sig att titta åt båda hållen när de ska gå över ett övergångsställe kan denna lärdom försvinna när barnet leker.

Skolpatrull

Barnen ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Vissa skolor har skolpatruller som består av skolbarn som hjälper andra barn. Barnen som patrullerar har orangefärgade regnkappor för att vara väl synliga för dig som bilist och uppmärksamma dig om att det finns barn i närheten. Skolpatrullens uppgift är även att se till att barnen korsar vägarna säkert. Som bilist ska du inte ta för givet att barnen följer skolpatrullens anvisningar utan sänk farten, var extra uppmärksam och låt gående som vill gå över gatan göra det.

Skolbussar

Skolbussar är fulla med barn och därför behöver du vara mycket uppmärksam när bussen stannar och ska släppa av eller ta emot passagerare då ansvaret ligger på dig när du passerar. Skolbussar varnar andra trafikanter om att de ska stanna genom att tända blinklyktorna på skylten 100 meter före busshållplatsen. Blinklyktorna är på under tiden bussen är på hållplatsen och 100 meter efter.