Kapitel 13: Bilförsäkring. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

business 861325 640
Bilförsäkring

En bilförsäkring innehåller tre delar

  • Trafikförsäkring
  • Delkasko (halvförsäkring)
  • Vagnskada (helförsäkring)

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring måste alla registrerade motordrivna fordon samt mopeder ha. Denna försäkring täcker de kostnader som kan uppkomma vid en trafikolycka. Trafikförsäkringen täcker inte kostnader som kan uppkomma på det egna fordonet. Trafikförsäkringen tecknas av ägaren men även av den som mestadels kommer att köra fordonet.

Delkasko (halvförsäkring)

Delkasko/halvförsäkring består av flera delar:

  • Brandsförsäkring
  • Stöldförsäkring
  • Glasförsäkring
  • Räddningsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Avbrottsförsäkring
  • Maskinförsäkring

Denna försäkring är frivillig och tecknas om du är rädd om ditt fordon.

Vagnskada (helförsäkring)

Vagnskadeförsäkring kan ersätta skador på din egen bil. Detta gäller även skador som kan ha orsakats av dig själv som till exempel en krock, att du kört ner i diket eller i kollision med ett djur. Vagnskadeförsäkringen ersätter även skadegörelse och bärgningskostnader.

Extra försäkring

Vägassistans

Skulle du behöva vägassistans behöver du inte betala självrisken. Vägassistans är när exempelvis en bärgningsbil kommer till dig i fall då din bil gått sönder och din bil behöver bärgas från platsen. Detta är extremt hjälpsamt i fall du råkar ut för en tråkig situation ute på vägarna.

Djurkollision

Skulle du krocka med ett djur behöver du inte betala självrisk. Viltolyckor har ökar mycket de senaste åren och är ingenting man ska underskatta. Det sker ca 40 000 viltolyckor per år.

Hyrbil

Vid ett skadetillfälle får du tillgång till en hyrbil. Är du mycket beroende av bil (exempelvis i jobbet) så är hyrbil under tiden din bil är borta mycket hjälpsamt. Du slipper bortfall av intäkter på jobbet eller behöver inte avbryta bilsemestern utan kan köra en hyrbil istället.

Extra ersättning vid olycksfall

Du får mer ersättning om du skulle bli inlagd på sjukhus över 72 timmar.

Extra ersättning vid dödsfall

Mer ersättning än vad som ingår i trafikförsäkringen går till dödsboet.

Självrisk

En självrisk en avgift man måste betala utöver försäkringspremien när någonting händer. Självrisken dras av från ersättningen du får från försäkringsbolaget. Vissa försäkringsbolag erbjuder en självriskreducering som betyder att man betalar en lägre självrisk ifall någonting händer.

Skadeanmälan

Försäkringsbolaget ska kontaktas så fort som möjligt om någonting händer som täcks av din försäkring. Du behöver göra en skadeanmälan där du uppger vad som inträffat och att du vill ha ersättning. Är du inblandad i en olycka med ett annat fordon behöver båda parter fylla i skadeanmälan och lämna upplysningar. Det är därför en bra idé att ha en skadeblankett i bilen om olyckan skulle vara framme. Försäkringsbolaget gör då en bedömning för om din försäkring täcker skadan.

Skadeanmälan

Ägarbyte

En ny ägare av en bil måste ha en egen försäkring innan han eller hon använder bilen. Ska du köpa en bil behöver du kontakta ditt försäkringsbolag och se till att du är försäkrad när du tar över ägandet av bilen. Se till att bilen har en trafikförsäkring innan du kör i väg med bilen du precis köpt. Har den ingen trafikförsäkring så är det körförbud på bilen.

Regressrätt

Regressrätt betyder att du har rätt att kräva tillbaka den ersättning du har betalat för en skada om det visar sig att du inte var anledningen till att skadan skedde. Försäkringsbolaget kan också kräva tillbaka pengar de betalat ut om de ändrat sin bedömning.

Försäkringspremie

Försäkringspremien beror på din ålder och din olyckshistorik. Generellt är det en högre premie för yngre personer i och med att de är med om fler olyckor. Många försäkringsbolag bygger premien även på olyckshistoriken vilket betyder att du får en högre premie eller självrisk om du är med om flera incidenter.