Kapitel 17: Bränsle. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Bensin och diesel

Bränsle

Bränsle har en miljöklassning för att minska skadliga utsläpp. Bensin, diesel och naturgas är fossila bränslen och bidrar till växthuseffekten och försämrar jordens klimat. I Sverige säljs enbart bensin och diesel av miljöklass 1 som är bättre än miljöklass 2. Bensin är det populäraste bränslet i Sverige följt av diesel. Dieselmotorn är skadligare för miljön eftersom den släpper ut fler skadliga ämnen och är en av orsakerna till den smogbildning man kan se i storstäder. Dieselmotorer som har ett partikelfilter rengör 99,9 procent av alla skadliga ämnen jämfört med motorer utan filtret.

På macken kan det ibland stå blyfri bensin. Bly fanns i all bensin fram tills i början av 90-talet men är idag förbjudet. Sedan 2009 är det även bestämt att all bensin i EU ska vara svavelfri. Svaveln är inget direkt hot mot miljön men svavelpartiklarna kan orsaka hälsoproblem. 

Bensin innehåller även cancerframkallande ämnen som exempelvis bensen.

Alternativa bränslen


Biobränslen

Fördelen med biobränslen är att de inte påverkar växthuseffekten. Det är ett förnybart bränsle som är tillverkat av levande organismer. När man förbränner biobränsle skapas samma mängd koldioxid som förbrukas av växten innan skörd. Biobränslen skapar inte ett överskott av koldioxid som fossila bränslen gör.

Etanol

Etanol (E85) framställs av vete och sockerrör. Det är ett förnybart bränsle men är inte så miljövänligt som man tror då framställningsprocessen inte är optimal.

Fordonsgas

Fordonsgas framställs av fossil naturgas alternativt organisk biogas. Den påverkan den kan ha på miljön beror helt på vart den kommer ifrån. CNG är den vanligaste naturgasen. Biogas har mindre miljöpåverkan än bensin, diesel och naturgas.

El

Elbilen drivs endast av ett batteri vilket gör att den i princip inte släpper ut några avgaser. Elbilar skapar även mindre buller och elektricitet är billigare att köpa. Frågetecken ligger istället på hur och var elen som batteriet är laddat med har producerats och vilken miljöpåverkan den har. Dock så är utsläppen från en elbil totalt sett mindre än en bil med förbränningsmotor.

tesla 1738969 1920

Hybrid

Hybridbilar är bilar som har två olika motorer. Vanligast en bensinmotor och en elmotor.

Nyare bilar 

Fast att vi kör mer än någonsin och där bilen är en central del i våran vardag så har utveckligen gjort att bilen också drar mycket mindre bränsle än tidigare.

Miljöklasser

Den 1:a september 2015 trädde en lag i kraft där bilar som säljs inom EU måste uppfylla kraven för Euro 6. Tidigare var standarden Euro 5. Miljöklass hybrid gäller för bilar som både använder en elmotor och en förbränningsmotor. Miljöklass El gäller för bilar som drivs av el. Supermiljöbilen är miljöklassen för bilar som uppfyller de senaste kraven från EU där bilen får släppa ut max 50 gram koldioxid per kilometer.