Kapitel 18: Farliga ämnen och föroreningar. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Farliga ämnen och föroreningar

Vägtrafikens utsläpp är den största anledningen till dålig luft i tätorter. Vi människor utsätts för höga värden av bland annat kväveoxider, kol(mon)oxider och kolväten. Lägg till buller och partiklar på det så orsakar det hälsoproblem. Främst i form av luftvägs-, hjärt- eller kärlsjukdomar.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid har störst påverkan på växthuseffekten. Mängden koldioxid som släpps ut har en direkt korrelation med bränsleförbrukningen av fossila bränslen. 30% av de totala utsläppen av koldioxid står biltrafiken för. Du kan hjälpa till med att minska dessa utsläpp genom att välja en bränslesnål bil. Människan kan inte uppfatta doften av koldioxid. 

Kol(mon)oxid (CO)

Kolmonoxid försämrar blodets syreupptagningsförmåga vilket resulterar i trötthet och koncentrationssvårigheter. I stora mängder kan det vara livshotande. Katalysatorn minskar utsläppen av kolmonoxid.

Kolväten (HC)

Kolväten kan orsaka cancer och påverka människans arvsanlag. Kolväten tillsammans med kväveoxider bidrar även till marknära ozon.

Kväveoxider (NOX)

Kväveoxider har flera negativa effekter:

  • Försurar mark och vatten.
  • Bidrar till övergödning av sjöar, hav och kustområden.
  • Påverkar vår arvsmassa, luftvägar och slemhinnor.
  • Tillsammans med kolväten bidrar det till bildandet av marknära ozon.  

Marknära ozon

Vi har nämnt marknära ozon tidigare och ozon är både bra och dåligt. I atmosfären ger ozon skydd mot solstrålning. Men ozon nära marken leder till hälsoproblem samt miljöproblem genom minskade skördar.

HA-oljor

Högaromatiska oljor finns i många gamla däck och är miljö- och hälsofarliga. EU-parlamentet har infört förbud mot HA-oljor i däck som började gälla 1 januari 2010.