Kapitel 14: Grundläggande om miljö. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Grundläggande om miljö

När någon pratar om miljöförstöring tänker många på utsläpp som kommer från transporter och i synnerhet bilar. Kruxet är dock att utan transportindustrin och bilar skulle vårt samhälle idag inte fungera. Bilen genererar många arbetstillfällen, ger en frihet för människor att bo där de trivs och utföra aktiviteter mer flexibelt. Med det sagt kan vi inte blunda för att bilen är en miljöbov som orsakar många problem för miljön.

Då måste vi ställa oss två frågor:

  • På vilket sätt kan vi använda bilen utan att förstöra miljön och hushålla med jordens resurser?
  • Vilka åtgärder kan vi göra för att bilen inte ska bli en dyr men ack så viktig sak att äga?

Växthuseffekten

sunrise 1756274 1920

Jorden är som ett växthus där en del av värmen från solen stannar kvar på jorden och en annan del återvänder till rymden. Växthusgaserna som kommer från bland annat bilar och kommer ut i atmosfären gör att en större del värmen stannar kvar på jorden och leder till att medeltemperaturen ökar. Det räcker med att temperaturen stiger några grader för att det ska få stora konsekvenser. Det är vårt ansvar att se till att utsläppen av framförallt koldioxid minskar så att klimatförändringarna inte blir alarmerande.

Växthuseffekten leder till:

  • Snabba väderomslag och ökning av naturkatastrofer.
  • Polarisarna smälter, havsytan stiger och mer nederbörd.
  • Ozonhålet blir större.
  • Flera djurarters existens hotas.

Miljöproblem lokalt och regionalt

Orsaken till den dåliga luften i tätorter är främst utsläppen från vägtrafik. Detta medför att människor utsätts för höga värden av bland annat kol(mon)oxiderkväveoxider och kolväten. Detta tillsammans med partiklar och buller skapar hälsoproblem, främst i form av luftvägs-, hjärt- eller kärlsjukdomar.

Tomgångskörning

Tomgångskörning är när motorn är igång medan bilen är stillastående. Detta ska du undvika i den mån du kan för att minska onödiga utsläpp. Ser du skylten “Tomgångskörning förbjuden” betyder det att du inte får ha motorn igång när du till exempel väntar på tågbommar, broöppning, köbildning eller andra situationer där du måste stå still en stund.