Kapitel 27: Körfält. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Körfält
Klicka för att förstora

I situationer med flera körfält är det viktigt att du planerar din körning och hur du ska köra mot din destination. En stor orsak till olyckssituationer är sena körfältsbyten som kan överraska andra trafikanter. Finner du dig i fel körfält så rekommenderas det att du fortsätter i samma fil tills du har möjlighet att vända.

Placering

placering 1024x768 1

På en väg med en högsta tillåtna hastighet om 70 km/h samt med markerade körfält ska du välja det körfält som passar din destination bäst. I de flesta fall är det högra körfältet lämpligast.

Kör du på en körbana med 4 körfält eller fler är det inte tillåtet att köra på vänster sida om mitten av körbanan. Finns det 3 körfält i körbanan får du inte köra i körfältet längst till vänster. Båda dessa regler gäller inte på körbanor som är enkelriktade.

Var noga med att hela fordonet ska köras inom körfältet. Kör du på landsväg kan du köra lite  mer åt höger i ditt körfält så du håller ett större avstånd till mötande bilar. Skulle det vara mörkt ute utan att du har mötande trafik kan du köra lite mer åt vänster på körfältet för att skapa en större beredskap ifall ett djur skulle uppenbara sig på vägen. Är det mycket regn kan du behöva anpassa körningen för att undvika vattenpölar.

Bussfil är avsedda för bussar och inte bilar. Du får dock korsa en bussfil om det krävs för att svänga i en korsning.

Omkörningar

overtaking 3396909 1920 1024x683 1

I stadstrafik är omkörningar mycket vanliga om du jämför med landsväg. Det är viktigt att veta när och hur man ska köra om då omkörningar är en olycksrisk. Speciellt i stadstrafik. En grundregel är att alltid försöka hålla ett bra avstånd i sidled när du kör om. Kör du om en cyklist är detta extra viktigt. Tänk även på att siktsträckan är kortare under natten jämfört med dagen.

Vägar där det finns minst två markerade körfält i din färdriktning och där den maximalt tillåtna hastigheten är 70 km/h får du köra om på både höger och vänster sida.

När är det förbjudet att köra om?

  • När en omkörning utgör en direkt fara.
  • När det finns mötande trafik i körfältet.
  • När fordonet bakom dig har påbörjat en omkörning av dig.
  • Om fordonet framför dig ger tecken om vänstersväng är det förbjudet att köra om på vänster sida.
  • Före en järnvägskorsning som inte har bommar eller trafikljus av samma sort som används vid en vägkorsning.
  • Före eller på ett obevakat övergångsställe, cykelpassage eller cykelöverfart på gator med ett eller flera körfält på vardera riktning.
  • Före en korsning där högerregeln gäller.
  • Då du inte kan köra tillbaka in på höger sida.  

Hinder

Hinder på vägen kan exempelvis vara vägarbete. Ligger hindret på din sida av vägen är det du som ska stanna. Låt mötande trafik passera innan du fortsätter köra. Finns det likadana hinder på varsin sida av vägen får man samarbeta och visa hänsyn till varandra.