Kapitel 7: Last och släpvagn. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

bilmedslap 1
E18 vid Danderyds sjukhus i Stockholm

Vikt

Bilens tjänstevikt

Vikt som står i bilens registreringsbevis utan last, fullt utrustad inklusive förare.

Släpvagnens tjänstevikt

Vikt som står i släpvagnens registreringsbevis när släpet är olastat.

Maxlast

Bilens eller släpvagnens maximalt tillåtna last enligt registreringsbeviset.

Totalvikt

Tjänstevikt + maxlast.

Bruttovikt

Bilens eller släpvagnens verkliga vikt under ett visst tillfälle. Bruttovikten kan variera beroende på hur mycket last bilen har.

Last

Lasten behöver alltid vara placerad och förankrad på ett sätt att den inte orsakar en säkerhetsrisk för passagerare eller medtrafikanter. Last kan vara en säkerhetsrisk vid hård inbromsning och orsaka olyckor om lasten hamnar på vägen eller om föraren kolliderar med passagerare. Därför är det viktigt att du säkrar lasten så att den är på plats.

Detta ska du tänka på:

  • Se till att lasten inte kan förskjutas genom att använda förstängning eller spännband. Då undviker du att lösa föremål åker iväg vid hård inbromsning.
  • Last som sticker ut mer än 1 meter bakåt måste markeras. 
  • All last som sticker ut framför bilen måste markeras. Undantag: lasten behöver inte markeras om lasten inte sticker ut mer än 1 meter samt är tydlig för medtrafikanter.
  • Markering i dagsljus sker med flagga. I mörker med lykta samt reflex. Framåt ska du använda vit lykta och vita reflexer, bakåt ska du använda röd lykta samt röda reflexer.
  • Lastsäkringen måste tåla minst 80% av lastvikten framåt samt halva lastvikten bakåt samt i sidled.
  • Lösa föremål i bilen ska läggas så lågt och långt in i bilen det går. Detta gäller speciellt för tyngre föremål. En bra plats är golvet baktill i bilen. I bagageutrymmet ska tunga föremål ligga längst fram och lågt i bagageutrymmet.
  • Hamnar last på vägen som är trafikfarlig måste du varna övrig trafik.

Lasten ska vara säkrad så att lastsäkringen kan motstå en kraft
framåt som är minst 80 % av hela lastens vikt. Bakåt och åt
sidorna ska lastsäkringen motstå minst halva lastens vikt.

Lätt släpvagn

B-körkort ger dig rätt att köra med en lätt släpvagn tillkopplad (läs mer om det i kapitlet Fordon). Alla släpvagnar klassas som lätt släpvagn om deras totalvikt inte överstiger 750 kg. Du får dra tyngre släpvagnar om släpvagnen och bilens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.  Vill du dra tyngre släp behöver du utökad B-behörighet. Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Tillkopplad bromsad släpvagn har en tillåten maxhastighet på 80 km/h. Obromsad släpvagn har också en tillåten maxhastighet på 80 km/h om släpvagnens totalvikt (eller tjänstevikt om den är olastad) inte överstiger 50% av bilens tjänstevikt. Är den obromsade släpvagnen tyngre är maxhastigheten 40 km/h. Obromsad släpvagn får dock inte under några omständigheter ha en totalvikt över 750 kg.

Släpvagnar över 750 kg ska vara utrustade med en färdbroms. Färdbromsen ger stöd till bilens bromsar och sänker släpvagnens hastighet. Parkeringsbroms ska finnas på släpvagnar som har en tjänstevikt på 400 kg eller mer. Vajern till katastrofbromsen ska också vara tillkopplad på ett säkert sätt som säkerhet ifall släpvagnen lossnar från bilen.

Fungerar inte färdbromsen får du inte köra bilen och måste anlita en bärgningsbil.

Kultryck

Hur lasten fördelas på släpvagnen är viktigt för köregenskaperna på fordonet. Kultrycket får varken vara för högt eller  för lågt.

Lågt kultryck

Lågt kultryck beror oftast på att du lastat för mycket långt bak på släpet vilket gör att den inte har lika bra grepp på vägen och därför ökar vältningsrisken. Lågt kultryck kan innebära körförbud på ekipaget.

lagtkultryck2

Högt kultryck

Högt kultryck beror på att man har lastat för mycket långt fram på släpvagnen. Bilens bakdel trycks ner vilket resulterar i försämrad styrförmåga (speciellt framhjulsdrivna bilar) och att halvljuset blir bländande för mötande trafik.

lagtkultryck

Fällknivsverkan

Fällknivsverkan sker när bilen bromsar bättre än släpvagnens bromsar på halt vägunderlag. Bilen och släpvagnen viker då sig som en fällkniv vilket gör situationen okontrollerad.