Kapitel 8: Lysen. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Helljus

car 2648589 1920

Helljus ska du använda så mycket du kan då det är bilens starkaste lyse och därför ger dig bättre möjligheter att se vad som händer framför dig. Ett undantag kan dock vara när det är kraftigt snöfall eller dimma eftersom det då istället kan försämra sikten framåt.

Du får inte använda helljus i dessa situationer:

 • När vägen är bra belyst eller när helljus inte förbättrar sikten
 • I mötande trafik där du kan blända föraren.
 • I mötande trafik med spårvagn, tåg eller fartyg där du kan blända föraren.
 • När du kör nära bakom ett annat fordon.

Blända av när:

 • Du får mötande trafik på rak väg. Du kan slå på helljusen igen så fort du möter fordonet jämsides.
 • Du är jämsides med fordonet du kör om. Personen i bilen du kör om ska samtidigt stänga av sitt helljus för att inte blända dig.
 • Du blir omkörd.

Möter du gående behöver du inte stänga av helljusen. Du behöver kunna se var de är.

Halvljus

I Sverige måste du ha strålkastare påslagna dag som natt. Halvljus tillsammans med parkeringsljus är den vanligaste kombinationen. Det är förbjudet att ha dimljus och varselljus tända samtidigt som halvljuset.

Dessa ljuskombinationer är förbjudna:

 • Halvljus och varselljus.
 • Halvljus och dimljus.
 • Dimljus och varselljus.
 • Halvljus och extraljus.

Lampor på bilen

Blinkers är lamporna du använder när du:

 • Svänger.
 • Byter körfält.
 • Gör en U-sväng.
 • Kör ut från vägkanten eller planerar att ändra bilens position i sidled.

Blinkers är placerade på 6 ställen på bilen. Vanligast är att de sitter framtill, i mitten och baktill parvis. Blinkers ska vara väl synliga för andra medtrafikanter.

Varningsblinkers

Varningsblinkers är en lampa man använder för att varna om någonting till andra trafikanter. När du använder varningsblinkers blinkar alla lampor samtidigt. Exempel på tillfällen då varningsblinkers används är när du till exempel behöver stanna på en olämplig plats eller när du blir bogserad. Varningsblinkers fungerar även när bilen är avstängd.

Varselljus

Varselljusens funktion är att synliggöra bilen i trafiken. Är sikten god får du använda dessa under dagtid istället för halvljus. Alla bilar är dock inte utrustade med varselljus.

Framdimljus

Framdimljus ger ifrån sig ett starkt ljus som gör det enklare för andra trafikanter  att se dig när det är dålig sikt. Framdimljus finns hos nyare bilar.

Instrumentpanel 1288
Lampa 4 betyder att helljuset är påslaget. Lampa 5 betyder att dimljuset är påslaget.

Bakdimljus

Vid dålig sikt kan du använda bakdimljus som ger ett starkt rött sken som underlättar för andra trafikanter att upptäcka dig. Bakdimljusen bländar dock och ska stängas av när dina medtrafikanter har upptäckt dig.

Parkeringsljus

Står du still med bilen utmed vägen och vägbelysningen är dålig ska du använda parkeringsljus. Du ska även göra det när du bara gör snabba stopp. Detta för att dina medtrafikanter ska kunna upptäcka dig.

Bakljus

Bakljusen ska alltid vara tända efter att du startat bilen. Bakljusen signalerar att bilen är igång och att du ska iväg med bilen. Bakljusen består av två lampor med rött ljus. De är alltid tända tillsammans med parkerings-, halv- eller helljus.

Bromsljus

Bromsljus består av två röda lampor som tänds när du trampar på bromspedalen. Bromsljusen varnar andra trafikanter för att du bromsar. Nyare bilar kan också ha ett bromsljus högt upp i bakrutan.

Backljus

När du backar (lägger i backväxeln) så tänds en eller två vita lampor. Stora lastbilar kan även ha en ljudsignal som varnar omgivningen.

Skyltlyktan

Denna sitter ovanför registreringsskylten för att göra den synlig när det är mörkt ute. Registreringsskylten får inte täckas över eller vara oläslig.

Reflexer och synlighet

morkerkorning

Avstånd som en person med mörka kläder utan reflexer syns på:

 • Halvljus: 20 – 30 meter.
 • Helljus: 150 meter.

Avstånd som en person med ljusa kläder utan reflexer syns på:

 • Halvljus: 60 meter.
 • Helljus: 300 meter.

Avstånd som en person med reflexer syns på:

 • Halvljus: 125 meter.
 • Helljus: 450 meter.