Kapitel 42: Människor med nedsatt förmåga. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Människor med nedsatt förmåga

Definitioner från socialstyrelsen

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionshindrade

Det finns olika sorters funktionshinder. Detta är viktigt att vara medveten om då vissa funktionshinder är synliga och andra osynliga. Diabetes, epilepsi eller problem med hörseln är exempel på funktionshinder som är dolda och svåra att upptäcka medan synskadade och rullstolsbundna personer inte är det. Tar någon god tid på sig eller av någon anledning agerar annorlunda, ha tålamod och visa hänsyn.

Övergångsställen

Närmar du dig ett övergångsställe där en synskadad eller någon med funktionshinder ska korsa behöver du visa extra mycket hänsyn. Du ska i god tid visa att du ska stanna och göra det med god marginal. Stressa inte när de ska korsa vägen.

Synskadade

IMG 6218

Tänk dig själv att gå över en väg med ögonbindel? Detta är vardag för många synskadade och för dig som trafikant behöver du vara mycket uppmärksam och hålla goda marginaler.

Du upptäcker svårt synskadade personer genom att de har en vit käpp som de använder för att kunna orientera sig. Synskadade använder käppen på ett specifikt sätt för att visa att de vill passera en gata:

  • Är käppen nedåt mot marken betyder det att den synskadade väntar och lyssnar.
  • Är käppen sträckt snett framåt tänker den synskadade gå.   

En del synskadade kan även ha en ledarhund som ett hjälpmedel. Ledarhunden är tränad för att upptäcka och undvika hinder samt nivåskillnader. Däremot har inte hunden omdömet som människor har för när det är lämpligt att korsa en gata. En ledarhund ska du aldrig störa eller ta kontakt med. De kännetecknas genom att de bär en vit sele.

Äldre

old man crossing street 2535156 1920 1024x683 1

Tidigare har vi nämnt att erfarenhet är bra för bland annat avsökning och bedömning av situationer. Men äldre personer får även svårare att klara sig i trafiken då deras förutsättningar blir sämre. Sinnen som syn, hörsel och balans fungerar inte lika bra och de bedömer inte trafiksituationer lika bra som tidigare. Till exempel har ungefär 80% av alla 60-åringar i Sverige ett synfel av någon sort. Äldre börjar också känna sig osäkra när de ska passera en korsning vilket andra trafikanter behöver respektera och ge de mer tid. De har också lite svårare att göra flera saker samtidigt.

Människor äldre än 75 år är lika farliga i trafiken som 18-19 åringar. De löper som vi tidigare i boken nämnt 5-6 gånger högre risk att vara med om en olycka än andra åldersgrupper. Däremot är personer mellan 65 – 74 år med mycket erfarenhet säkrare i trafiken än 18-19 åringar.