Kapitel 33: Motorväg och motortrafikled. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Motorväg och motortrafikled

På en motorväg kör alla mot samma riktning och trafiken störs inte av annan trafik. Motorvägar har även avkörningsskydd i mittremsan som hindrar att man hamnar på mötande trafiks körbana. Detta gör att motorvägen är en säker väg. Fast att hastigheten är hög.

Varningsmärken på motorväg finns uppsatta mellan 200 – 400 meter före faran.

Får alla köra på motorväg?

Nej. Motorfordon som har en kapacitet på minst 40 km/h får köra på motorväg. Bil, motorcykel, buss samt lastbil får köra på motorväg.

Cyklister, gående, mopeder, traktorer och motorredskap får inte köra på motorväg.

E1. Motorvag
E2. Motorvag upphor

Förbud på motorväg

 • Stoppförbud gäller. Du får inte stanna eller parkera.
 • Vända
 • Backa
 • Lifta eller plocka upp liftare
 • Bogsera (tillåtet i vägrenen tills nästa avfart)

Kräver situationen att du måste stanna så får man självklart göra det. Ett exempel på en sådan situation är rusningstrafik.

Påfart och avfart

pafart och avfart scaled 1

Du kör in på en motorväg via en påfart. En påfart är en accelerationssträcka du ska få upp farten i tills du nått motorvägens hastighet. Kör in på motorvägen så fort du får möjlighet. Tänk på att ansvaret ligger hos dig att komma i fas med motorvägens hastighet. De andra trafikanterna kan underlätta för dig att köra in på motorvägen genom att byta körfält eller anpassa sin fart. I de få fall där ett accelerationsfält saknas har du väjningsplikt till trafiken på motorvägen.

Du kör av en motorväg via en avfart. Använd blinkers i god tid så att trafikanter bakom dig förstår dina avsikter. Sakta inte in på motorvägen innan du tar av på avfarten då det hindrar trafikrytmen på motorvägen och skapar onödiga störningar. Avfarter är byggda så att du hinner sakta ner när du väl är inne på avfarten till en eventuell skarp kurva eller korsning. Tänk på att ha  extra uppmärksamhet på hastigheten då fartblindhet är en stor risk på motorvägsavfarter.

Motortrafikled

motortrafikled

Motorväg och motortrafikled delar nästan samma regler. De skiljer sig genom att motortrafikleds påfarter inte har ett accelerationsfält vilket gör att väjningsplikt gäller. Avfarterna på motortrafikled är också mycket kortare. 

2+1-vägar

I strävan efter att minska antalet olyckor och göra trafiken säkrare blir det vanligare med ombyggda landsvägar och motortrafikleder till 2+1-vägar. 2+1-vägar växlar mellan 1 och 2 körfält i vardera riktning där den mötande trafiken är avskild med ett mitträcke. 2+1-vägar är effektivt mot att förhindra mötande olyckor.

Fartblindhet

När du kör bil är det lätt att bli fartblind. Speciellt om man kör snabbt. Du missbedömer hur snabbt du egentligen kör och missbedömer därmed också din bromssträcka. Fartblindhet är farligt, speciellt om en farlig situation skulle uppstå. Har du kört en längre tid på motorväg kan du uppleva fartblindhet när du ska bromsa in i avfarten.

Fartblindhet ökar

 • I öppna landskap
 • På breda och jämna vägar
 • I Tysta bilar.

Risken att drabbas av fartblindhet är störst när man kör på en bred och rak väg under en lång tid.

Fartblindhets effekter

 • För hög hastighet i avfarter
 • För kort avstånd till trafiken framför
 • Missbedömning av stoppsträckan