Kapitel 22: Olyckor och statistik. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

olyckor och statistik

Statistik på olyckor

 • 19 902 vägtrafikolyckor med personskador (2015).
 • 250 – 300 döda per år.
 • 2 500 – 3 000 svårt skadade per år.
 • 20 000 lindrigt skadade per år.
 • 20% av alla som dör så har alkohol med saken att göra.
 • 40% av de som dör i trafiken använde inte säkerhetsbälte.
 • 75 – 80% av de som dör i en bilolycka är män.
 • 25 – 50 miljarder kostar trafikolyckorna staten per år.

Statistik för Fotgängare

 • 10% risk att fotgängaren dör vid 30 km/h
 • 80% risk att fotgängaren dör vid 50 km/h
 • Dör med största sannolikhet vid 90 km/h

Åldersgrupper

18-19 år

Är den åldersgrupp som har störst sannolikhet att vara inblandad i en trafikolycka.

45-54 år

Den “bästa” gruppen förare då de med deras erfarenhet är minst inblandade i olyckor. De har oftast bäst reaktionstid.

65-74 år

Erfarna förare som anpassar sig och kör efter sina begränsningar.

75 eller äldre

Denna åldersgrupp löper lika stor risk att råka ut för en olycka som den första gruppen.  

Stor olycksrisk

Situationer då risken att en olycka sker är större

 • Korsningar där bara högerregeln gäller.
 • På helger från fredag till söndag.
 • Vid omkörningar.
 • Rusningstrafik.
 • Under de vanligast semestertiderna på sommaren.
 • Natt samt tidig morgon (02:00 – 05:00).
 • Vänstersväng på landsväg.

Platser där olyckorna är framme

Vanligast är att olyckor inträffar i tätbebyggda områden där föraren behöver ha uppmärksamhet på flera olika saker. De allvarligaste olyckorna sker dock utanför tätbebyggda områden på grund av att hastigheten oftast är högre där.

Om alla höll hastighetsbegränsningen skulle man rädda 100 – 150 liv per år.

Olyckstyper

Singelolyckor

Detta är den typ av olycka som orsakar flest dödsoffer i trafiken. En på tre dödsolyckor hör till denna kategori. Singelolyckor är när ett ensamt fordon kör av vägen. De vanligaste orsaken till singelolyckor är:

 • Alkohol samt droger
 • Hög hastighet
 • Trötthet

Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen utanför tätbebyggt område.

Mötesolyckor

Olyckor när fordon frontalkolliderar med varandra. Detta händer oftast när fordon hamnar på fel sida av vägen. Anledningen att en hamnar på fel sida av vägen kan vara flera och därför är det svårt att veta varför. Men troliga orsaker kan vara:

 • Trötthet.
 • Alkohol.
 • Föraren tappar fokus och uppmärksammar något annat i bilen.
 • Föraren kör för fort på halt väglag.

Upphinnandeolyckor

En mycket vanlig olyckstyp är när man bli påkörd bakifrån. Det allvarliga med dom är att de kan orsaka nack- och halsskador. Orsaker till dessa olyckor kan vara:

 • Koncentrationen ligger inte på körningen
 • Avståndet till framförvarande är för kort
 • Hastigheten är för hög under dåliga förhållanden som exempelvis dimma.

Viltolyckor

Vi har tidigare i boken berört olyckor med större djur. Detta är olyckor där människor eller djur skadas eller omkommer. Ungefär 40 000 – 50 000 viltolyckor sker per år.

Mörkerolyckor

I Sverige är det mörkt stora delar av året (och dagarna) och det kan vara en stor anledning till att en tredjedel av alla olyckor som medför en personskada inträffar under mörker. Faktum är att risken för att en olycka sker under mörker är 2-3 gånger mer sannolik än när det är ljust ute. Många mörkerolyckor sker vid övergångsställen då föraren inte hinner stanna.

Nollvisionen

Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige ska ha sin grund i nollvisionen som Sveriges Riksdag har beslutat om. Visionen bygger på en framtid där ingen människa ska behöva skadas eller omkomma i trafiken.

Man är medveten om att det är omöjligt att helt förhindra att någon skadas eller drabbas då den mänskliga faktorn spelar roll där vi människor begår misstag. Däremot ska fordon, vägar och transporter utvecklas så att dessa misstag inte leder till allvarliga skador eller dödsfall.

Sedan 1960 har dödade i trafiken minskat mycket och fram till 2020 är målet att antalet dödsoffer ska vara högst 220 i Sverige. I EU finns också ett liknande samarbete där man vill minska trafikolyckorna som varje år orsakar 40 000 dödsoffer.

Bilbälte

Vikten av att använda bilbälte kan inte noga betonas. Det är lag på att använda bilbälte när du åker bil.

Bilbälte är det bästa skyddet om du använder det på rätt sätt:

 • Bilbältet ska vara så åtsittande det går och vara nära kroppen. Ta gärna av jackan eller öppna den och ha bilbältet innanför. 
 • Kontrollera att bilbältet inte är vridet.
 • Är du gravid är det ännu viktigare att använda bilbälte. Var noga med att bältets undre del ska ligga under magen ända ner till låren. Under en långt gången graviditet ska man helst undvika att köra helt.

Risken för svåra skador minskar med 50% om man använder bilbälte och 40% av alla som dör i trafiken använde inte bilbälte.

Bältesträckare

Nyare bilar har en funktion som som heter bältessträckare. Skulle en krock inträffa så drar den in bältet hårt. Detta gör att risken att slungas mot ratten minskar samt att krockkuddens effekt förbättras.

Krockkudde

crash test 1620608 1920 1024x683 1

Krockkudde är en av de viktigaste skydden i händelse av en kollision. Krockkudden utlöses framför föraren samt passageraren. Det skyddar mot ansiktet samt bröstet. Många nyare bilar är även utrustade med sidokrockkuddar som skyddar om du blir påkörd från sidan. Var inte rädd för att krockkuddarna aktiveras vid små kollisioner, det krävs en hastighet på ca 20-30 km/h för att krockkudden ska aktiveras.

Krockkudden är ingen ursäkt för att inte använda bilbälte. Faktum är att du måste använda bilbälte annars kan krockkudden få motsatt effekt och skada dig om du är för nära den när den aktiveras. Det minsta rekommenderade avståndet mellan ratten och kroppen är 25 cm. Har du en bilbarnstol i framsätet måste du avaktivera krockkudden på passagerarsidan annars kan barnet skadas vid en kollision.

Stol och nackskydd

Nackskyddet är lätt att glömma när man ska ta bilen och åka iväg. Det är ett viktigt skydd för att undvika nackskador. Justera nackyddets höjd samt vinkel för att ditt huvud inte ska slungas bakåt. I många fall sitter nackskyddet för lågt och då får den ingen effekt. Justera även ryggstödsvinkeln för att ha ett litet avstånd mellan nackskydd och huvud. Målet är att huvudet ska fångas upp så mjukt som möjligt för att undvika pisksnärtskador / whiplash.

Risken för whiplash är störst om du bli påkörd bakifrån. Whiplash händer när smällen är så stark att nackmusklerna tar skada.

Deformationszoner

Deformationszoner

Nyare bilar är utformade så att vid händelse av en kollision så är säkerheten uppdelad i olika delar så att påfrestningarna för förare blir mindre. Framsidan och baksidan på bilen kallas för deformationszoner. Vid händelse av en kollision mot deformationszonerna så är skadans effekt mer mjuk och kontrollerbar. Zonerna tar emot och fångar upp den stora delen av skadan mjukt istället för hårt som på äldre bilar som orsakade mer skador på passagerare. Kommer kollisionen från sidan så är skyddet sämre och skadan troligtvis större.

ICE

ICE står för In Case of Emergency och är den kontakt du bör ha i telefonen som räddningspersonal kan kontakta om du skulle råka ut för något. Ta fram din telefon och skapa en kontakt nu som du döper till ICE, lägg sedan till telefonnummer till de personer du vill räddningspersonal i hela världen ska kunna kontakta.