Kapitel 34: Omkörning. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

ad

I kapitlet körfält pratade vi om omkörningar och dess regler i stadstrafik. I detta kapitel belyser vi omkörningar mer på grund av dess risker, speciellt på landsväg då det finns mötande trafik. Omkörningar ställer stora krav på din bedömning av situationen. Nedan finner du tips och saker att tänka på när du gör en omkörning.

Är tiden du tjänar värt omkörningen?

I de flesta fall är en omkörning inte nödvändig om du vill vinna tid. Oftast flyttar du bara fram några placeringar i trafiken. Faktum är att medelhastigheten mellan en lugn körning jämfört med en stressad körning inte är så stor. I vissa fall kommer en förare som är lugn och planerar körningen fram snabbare till slutdestinationen.

Fråga alltid dig själv: är omkörningen värt det?

Är sträckan tillräcklig för en omkörning och hur är sikten?

Du får aldrig köra om i fall det utsätter andra för fara. Därför ska du inte köra om där sikten är skymd. Naturliga situationer där sikten brister är vid backkrön och i kurvor samt vid väderförhållanden som dimma, snöfall eller liknande. I dessa situationer är det förbjudet att göra en omkörning.

Sträckan du behöver för en omkörning beror på hur du utför den. Med en accelererande omkörning behövs det en längre sträcka på grund utav att själva hastighetsökningen sker när man kör om bilen. Med en flygande omkörning behöver du en kortare sträcka då du närmar dig bilen du vill köra om med hög fart.

Är den mötande trafiken tillräckligt lång borta?

Den bedömningen måste du göra med mycket god säkerhetsmarginal. Avståndet till den mötande trafiken måste bedömas vara tillräckligt långt borta för att din omkörning ska utföras säkert. I områden med tät trafik är mötande fordon mycket vanligt och kräver extra mycket aktsamhet.

Mötespunkten är svår att räkna ut. Ofta tenderar vi att göra en glädjekalkyl i form av bedömma mötespunkten till halva avståndet mellan bilarna. Detta kan skapa felbedömningar för den fria omkörningssträckan du tror dig ha om exempelvis det mötande fordonet håller en högre hastighet än dig.

Hastigheten är svårare att bedöma än avståndet till mötande fordon.

På landsväg med breda vägrenar kör många trafikanter över mittlinjen vid omkörning trots att det finns mötande trafik. På så sätt tvingar det mötande trafik att köra ut på vägrenen. Värst av allt kan den mötande trafiken inte förvänta sig mötande trafik och inte uppmärksamma dig.

Har du påbörjat en omkörning och det dyker upp oväntade risker eller att du kanske felbedömt situationen så avbryt omkörningen. Sakta ner och prova när en säkrare situation dyker upp.

När du blir omkörd

Blir du omkörd ska du hålla till höger utmed kantlinjen. Du får inte öka farten. Underlätta för fordonet som vill köra om genom att du kör ut på vägrenen om situationen tillåter.

Kör du på en smal och krokig väg samt har mycket mötande trafik kan du sänka hastigheten och köra åt sidan för att underlätta för bakomvarande att köra om.

I vissa fall är situationen inte optimal för reglerna ovan samtidigt som någon utför en farlig omkörning. Underlätta omkörningen genom att bromsa och kör undan så att du har ett ordentligt avstånd. Försvåra aldrig en omkörning för någon annan.

Får du köra om på höger sida?

Omkörningar sker i regel på vänster sida. Däremot så finns det några situationer där du får passera på höger sida.

 • Köbildning i alla körfält
 • Körfälten har vägvisare med olika destinationer
 • Du och andra fordon är i olika körfält vid en korsning
 • Du är på en väg med markerade körfält samt att den tillåtna hastigheten är 70 km/h eller lägre.

Tvåhjuliga fordon får köra om på höger sida.

När är det förbjudet att köra om?

Förbud mot omkörning
Omkörning förbjudet
Slut på förbud mot omkörning
Omkörningsförbud upphör

Vi nämnde detta i kapitlet Körfält. Här kommer en påminnelse på när omkörning är förbjudet: 

 • Då omkörning utgör en direkt fara.
 • Vid skymd sikt.
 • När det finns mötande trafik i körfältet.
 • När fordonet bakom dig har påbörjat en omkörning av dig.
 • När fordonet framför dig ger tecken om vänstersväng är det förbjudet att köra om på vänster sida.
 • Före en järnvägskorsning som inte har bommar eller trafikljus av samma sort som används vid en vägkorsning.
 • Före eller på ett obevakat övergångsställe, cykelpassage eller cykelöverfart på gator med ett eller flera körfält på vardera riktning.
 • Före en korsning där högerregeln gäller.
 • Då du inte kan köra tillbaka in på höger sida.
 • Där skylten “Förbud mot omkörning” finns.