Kapitel 20: Övergångsställen. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

b3 1

I tätort är en stor riskfaktor möten mellan bilar och gående samt cyklister. Faktum är att 16% av alla som dör i trafiken är gående. Anledningen är bland annat att många missförstånd sker när gående ska passera en gata.  En tredjedel av alla gående som skadas i trafiken befinner sig på ett övergångsställe.

När du som bilist närmar dig ett obevakat övergångsställe har du väjningsplikt till gående. Detta gäller för gående som är på övergångsstället men även för de som är på väg att korsa övergångsstället. Undvik missförstånd genom att söka ögonkontakt med de gående. På så sätt kan du lättare förstå deras avsikter.

Vinka aldrig fram gående att gå över vägen eftersom det kan ge en falsk trygghet. Den gåendes uppsikt kan försämras genom att de inte tänker på eller ser andra bilister från ett annat körfält.

Är det mörkt ute måste du som bilist och gående vara mycket uppmärksam och inte överskatta vad den andra kan se. Två personer kan ha helt olika syften med sin färd och tänker i olika banor. Anta aldrig att den andra kan se dig! Det är svårt att se andra människor i mörkret, speciellt om personen har mörka kläder på sig. Användning av reflexer är en stark rekommendation.

Bevakat och obevakat övergångsställe

Bevakat övergångsställe

Bevakade övergångsställen är dirigerade av trafikljus eller polis. Gångtrafikanterna vet när de får gå över övergångsstället. Passerar du som bilist ett bevakat övergångsställe ska du köra med låg fart samt väja för gående som gått ut på grönt. Var noga med att gående ska få fortsätta passera trots att ljuset hunnit bli rött under tiden de går över.

Bevakat overgangsstalle

Obevakat övergångsställe

Obevakade övergångsställen har inga trafikljus eller en polis som dirigerar trafiken. Du har väjningsplikt till fotgängare som är på övergångsstället och som är på väg att gå över övergångsstället. Man får inte göra en omkörning på ett obevakat övergångsställe. 

Obevakat overgangsstalle

Tänk på att gående också har skyldigheter i samband med att de går över ett övergångsställe. De får exempelvis inte stanna på övergångsstället eller gå överdrivet långsamt.

Cykel

Enligt transportstyrelsen är det inte förbjudet att cykla på ett övergångsställe men det rekommenderas inte då det är tänkt för gående. Väljer du ändå att cykla på ett övergångsställe har du väjningsplikt till gående samt andra fordon på vägen. Kliver du av cykeln och leder den har du samma rättigheter som gående. 5% av alla som dör i trafiken är cyklister.

Cykelöverfart

b8 1 460x461 1

Vägmärket cykelöverfart, socketbits- och väjningslinjer finns vid cykelöverfarter. Vägarna där cykelöverfarter finns är anpassade för en maxhastighet om 30 km/h. Som bilist har du väjningsplikt mot cyklister samt mopedister klass II. Cykelöverfarter är ganska nya i samhället och är ovanliga.

Cykelpassage

Cykelpassage 1

Cykelpassage liknar cykelöverfarter med dess vägmarkering av “sockerbitar” men saknar cykelöverfartsskylten. Här har cyklister väjningsplikt till bilar. Det finns 2 undantag för detta: korsar du som bilist en cykelpassage i samband med en sväng eller när du kör ut från en utfart ur en cirkulationsplats har du som bilist väjningsplikt. Du som bilist måste hur som haver anpassa farten så att ingen fara uppstår.

Förtydligande

1 september 2014 bytte alla cykelöverfarter namn till cykelpassage. Cykelöverfarter finns dock kvar med en annan betydelse som du kunde läsa om tidigare i detta kapitel.